Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022
Γυναίκα, 52 χρονών, 40 κιλά, 156 ύψος

Ιστορικό

Κάπνισμα για 35 χρόνια ενάμιση με δύο πακέτα ημερησίως και κατανάλωση αλκοόλ για 20 χρόνια σε καθημερινή βάση! Καρκίνωμα ρινοφάρυγγα 2 εκατοστά, προχωρημένο στάδιο 4, με μεταστάσεις στους πλάγιους τραχηλικούς λεμφαδένες (μεγάλοι όγκοι 2-3 εκατοστά ο καθένας). Καχεξία!

Ερώτηση

Ογκολόγος είπε πως είναι ανεγχείρητο και θα χρειαστεί χημειοακτινοθεραπεία. Τα κιλά είναι πολύ λίγα. Άλλος γιατρός πριν τη βιοψία πρότεινε φαρυγγεκτομή με κινδύνους! Πιστεύετε πως στα 40 κιλά θα άντεχε τέτοιο χειρουργείο ?