Τα δικά σας σχόλια

Μ.Τ. Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Ευχαριστώ, αλλά δεν νομίζω να επιμένουν, αφού ο πόνος έχει σχεδόν υποχωρήσει, οπότε προφανώς δεν ήταν κάτι σοβαρό, απλώς ένα χτύπημα.