Τα δικά σας σχόλια

Ν.Σ. Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Είναι δυνατό η χρόνια ραγάδα πρωκτού που έχει επουλωθεί να συνεχίζει να προκαλεί βραδέα κύματα και αυξημένη πίεση ηρεμίας στην περιοχή του έσω σφιγκτήρα ? Εάν η απάντηση είναι θετική,πως αντιμετωπίζεται το πρόβλημα ?