Σύνδρομο Down

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008, 19:02

Ημερίδα για το Σύνδρομο Down

Ημερίδα για το σύνδρομο Ντάουν οργανώνει ο Σύλλογος 'Ηλιαχτίδα' στις 21 Μαρτίου.

Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2007

Το Σύνδρομο Down

Το σύνδρομο Down είναι μια γενετική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από σωματικές διαφοροποιήσεις καθώς και νοητική στέρηση.