Για άλλη μια φορά στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου κλινικής καρδιολογίας η στεφανιαία νόσος. Ο Καθηγητής κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της στεφανιαίας νόσου, τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των άλλων, αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα της κερκιδικής προσπέλασης κατά τη διενέργεια στεφανιογραφίας, η οποία φαίνεται να είναι το μέλλον στην επεμβατική αντιμετώπιση στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την υποανάλυση της μελέτης RIVAL στους ασθενείς με STEMI.

Σε αυτούς τους ασθενείς η κερκιδική προσπέλαση συνοδεύτηκε από μείωση κατά 2.2 τοις εκατό των θανάτων/εμφραγμάτων ή εγκεφαλικών και κατά 1,9 τοις εκατό της ολικής θνητότητας σε σύγκριση με την μηριαία προσπέλαση.

Αναφέρθηκαν επίσης τα κύρια σημεία της μελέτης FREEDOM, η οποία έδειξε ότι οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο που αντιμετωπίζονται με αορτοστεφανιαία παράκαμψη παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερη επίπτωση θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο, μη θανατηφόρου εμφράγματος ή εγκεφαλικού σε σύγκριση με τους διαβητικούς που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική.

Πρόσθεσε τέλος ότι σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες η είσοδος των νέων αντιπηκτικών στα οξέα στεφανιαία επεισόδια, πιθανά θα περιορίσει την χρήση της ασπιρίνης στο μέλλον, αφού ο αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας που παρατηρείται με την χρήση των νέων αυτών φαρμάκων (και ο οποίος μειώνει το όφελος από την μείωση των ισχαιμικών επεισοδίων που παρατηρείται με την χρήση τους) φαίνεται κατά κύριο λόγο να οφείλεται στην ταυτόχρονη χρήση της ασπιρίνης.