Το λεμφοίδημα είναι η διόγκωση ενός μέρους του σώματος εξαιτίας ανώμαλης συσσώρευσης της λέμφου.

Μπορεί να είναι πρωτογενές (συχνότερα στις γυναίκες στα κάτω άκρα) ή δευτερογενές (από τραυματισμό ή και διακοπή της κυκλοφορίας της λέμφου π.χ. επεμβάσεις μαστού).

Το λεμφοίδημα όμως είναι θεραπεύσιμο, και όσο πιο σύντομα ανιχνευθεί τόσο πιο εύκολα θα ελεγχθεί.

Μας ενημερώνει o κ. Ευάγγελος Mαναός, Φυσίατρος FEBPRM, Διευθυντής Τμήματος Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης ΥΓΕΙΑ.