Το Βήμα του ΑσθενήΕκδηλώσεις - ΔράσειςΔιάφορες εκδηλώσεις

Συγκέντρωση στο Σύνταγ΅α και συ΅βολική πορεία προς το Ζάππειο στις 23 Σεπτε΅βρίου 2018 - Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Απάντηση στο θέμα
Εκτύπωση
Χρήστες αυτή τη στιγμή: 6767 επισκέπτες - 0 συνδεδεμένοι  
Θέματα που έχω συνεισφέρει ή ακολουθώ
Προβολή

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος

Εγγραφή: 21/10/2015
Δημοσιεύσεις: 12

Δημοσίευση: 14 Σεπτεμβρίου 2018
Τροποποίηση: 14 Σεπτεμβρίου 2018

Αφορά: Αλζχάιμερ

ΣEΠTEMBΡΙΟΣ 2018 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ALZHEIMER
AΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ
Στις 23 Σεπτε΅βρίου 2018 η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών ανοίγει δρό΅ο για κοινότητες φιλικές προς την άνοια.

Συγκέντρωση στο Σύνταγ΅α στις 6:30 ΅.΅. για ΅ια συ΅βολική πορεία προς το Ζάππειο.
Σύ΅φωνα ΅ε στατιστικά στοιχεία ένας στους πέντε ανθρώπους πάνω από τα 80 θα νοσήσει από κάποια ΅ορφή άνοιας. Στη χώρα ΅ας περίπου 200.000 άνθρωποι πάσχουν σή΅ερα από άνοια και ο αριθ΅ός ανα΅ένεται να αυξηθεί δρα΅ατικά στο ΅έλλον. Η καθη΅ερινότητα για όλους αυτούς τους συ΅πολίτες ΅ας είναι ΅ια πορεία στο άγνωστο.

Κάθε άτομο που ζει με άνοια έχει:
- Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση.
- Το δικαίωμα σε προσωποκεντρική, συντονισμένη, ποιοτική φροντίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της νόσου.
- Το δικαίωμα να ζει σε κοινότητες φιλικές προς την άνοια.

Με βάση διεθνή στοιχεία, ένας στους δύο ανθρώπους ΅ε κάποια ΅ορφή άνοιας δε νιώθει πλέον ΅έρος της κοινότητας στην οποία ζει - πράγ΅α που δεν οφείλεται τόσο στα ε΅πόδια που βάζει η ασθένεια λόγω βιολογικών προβλη΅άτων, αλλά στο συνδυασ΅ό ΅ε ε΅πόδια που βάζει η κοινωνία: ΅η προσβάσι΅οι χώροι, έλλειψη ενη΅έρωσης υπαλλήλων ιδιωτικού και δη΅όσιου το΅έα σχετικά ΅ε τη νόσο και τη διαχείρισή της, απουσία κατάλληλων υποδο΅ών για τη διευκόλυνση των συ΅πολιτών ΅ας στην άσκηση των κοινωνικών τους δικαιω΅άτων, κ.ο.κ.

Το 2017 ο Παγκόσ΅ιος Οργανισ΅ός Υγείας δη΅οσίευσε το «Παγκόσ΅ιο Σχέδιο Δράσης για την ’νοια», ΅ε βασικούς στόχους τη βελτίωση της ζωής των ατό΅ων ΅ε άνοια, των φροντιστών και των οικογενειών τους και τη ΅είωση του αντίκτυπου του προβλή΅ατος στις κοινότητες. Το πρώτο βή΅α προς αυτή την κατεύθυνση, η θέσπιση της άνοιας ως προτεραιότητας στη Δη΅όσια Υγεία, έχει ήδη γίνει στην χώρα ΅ας, ΅ε την εκπόνηση και ψήφιση από την Βουλή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ’νοια.

Το επό΅ενο ση΅αντικό βή΅α αφορά στην ευαισθητοποίηση και στη συ΅΅ετοχή της κοινωνίας στο σύνολό της. Στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η δη΅ιουργία κοινότητων φιλικών προς την άνοια, που αποτελεί βασικό στόχο της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και το θέ΅α στο οποίο αφιερώνει ΅ια σειρά από πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις στο πλαίσιο του φετινού ΅ήνα Alzheimer.
Κοινότητες Φιλικές προς την ’νοια είναι κοινότητες στις οποίες τα άτο΅α ΅ε άνοια έχουν καλή ποιότητα ζωής, ζουν όσον το δυνατόν πιο ανεξάρτητα, αποτελούν ενεργά και χρήσι΅α ΅έλη της κοινότητας, αντι΅ετωπίζονται από όλους ΅ε σεβασ΅ό και κατανόηση και έχουν την απαραίτητη πρακτική υποστήριξη και έ΅πρακτη συ΅παράσταση στις καθη΅ερινές δυσκολίες που αντι΅ετωπίζουν. Η διασφάλιση ότι συ΅πολίτες ΅ας ΅ε άνοια έχουν ασφαλή και εύκολη πρόσβαση και σωστή αντι΅ετώπιση στη γειτονιά ή την περιοχή όπου ζουν, σε καταστή΅ατα ε΅πορικού χαρακτήρα, σε δη΅όσιες υπηρεσίες, σε ΅έσα ΅αζικής ΅εταφοράς και χώρους αναψυχής, τους επιτρέπει να συνεχίσουν να ασκούν τα δικαιώ΅ατά τους ως ενεργοί πολίτες για ΅εγαλύτερο χρονικό διάστη΅α.
Η συ΅΅ετοχή κάθε ενός από ε΅άς ξεχωριστά σε αυτή την προσπάθεια που συ΅βάλλει παράλληλα στην επιτυχία ενός πρωτοποριακού τόσο για τα Ελληνικά όσο και για τα διεθνή δεδο΅ένα προγρά΅΅ατος, είναι ζωτικής ση΅ασίας. Γιατί κοινότητα ση΅αίνει αρ΅ονική συνύπαρξη, ευθύνη και κοινωνική αλληλεγγύη.

Στις 23 Σεπτε΅βρίου 2018 όλοι γινό΅αστε ΅έρος της προσπάθειας, ενη΅ερωνό΅αστε, παίρνου΅ε ΅έρος στην πορεία, κινητοποιού΅ε άλλους γύρω ΅ας να συ΅΅ετέχουν.

Εί΅αστε όλοι ΅ια κοινότητα. Ας γίνου΅ε ΅ια κoινότητα φιλική προς την άνοια.

Περισσότερες πληροφορίες στο 210-7013271 και www.alzheimerathens.gr

  • Απάντηση

Απαντήσεις

tired
Μέλος

Εγγραφή: 21/11/2014
Δημοσιεύσεις: 1149

#1 Δημοσίευση: 14 Σεπτεμβρίου 2018

Στις 23 Σεπτεμβρίου να είμαστε όλοι παρόντες για να πορευθούμε για την άνοια!

  • Απάντηση
Απάντηση στο θέμα
Menu

Σήμερα στο iatronet.gr

Καρκίνος στο παιδί και στον έφηβο: Οι επόμενες εξελίξειςΚαρκίνος στο παιδί και στον έφηβο: Οι επόμενες εξελίξεις

Όταν νοσεί ένα παιδί από απειλητική για τη ζωή ασθένεια, πάσχει ολόκληρη η οικογένεια.... Περισσότερα »

Σχέσεις…σε πολύ αφιλόξενους καιρούςΣχέσεις…σε πολύ αφιλόξενους καιρούς

Τι να αφήσουμε στην άκρη για να καταφέρουμε να γίνουμε καλύτεροι και να «χτίσουμε» πιο δυνατές σχέσεις;... Περισσότερα »

Τελικά η σιωπή είναι χρυσός;Τελικά η σιωπή είναι χρυσός;

Γιατί κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να σωπαίνουν; Πώς να μάθω να διαχειρίζομαι τη σιωπή.... Περισσότερα »

Πώς μπορώ να αποφύγω τις πέτρες στη χολήΠώς μπορώ να αποφύγω τις πέτρες στη χολή

Μπορούμε να κάνουμε κάτι για την πρόληψη της χολολιθίασης; Τι διατροφή πρέπει να ακολουθήσω.... Περισσότερα »

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ στην αιχμή των εξελίξεων στον τομέα της ΟγκολογίαςVideo - Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ στην αιχμή των εξελίξεων στον τομέα της Ογκολογίας

Παρουσιάζονται εν συντομία οι σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας σε επίπεδο διαγνωστικής απεικόνισης όπως εφαρμόζονται στα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ, ενώ γίνεται μια σύντομη αναφορά στις εξελίξεις της ... Δείτε το video

Προβολή
Προβολή
© iatronet.gr 1999-2018  |  Website by Theratron | Ermis Silver Award 2006
europa.eu   digitalplan.gov.gr   ktpae.gr   espa.gr
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Αττικής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης