Έφηβοι που καταναλώνουν πολλές τροφές πλούσιες σε θερμίδες, ενδεχομένως μπορεί να μην καταφέρνουν να ελέγξουν την όρεξή τους για ‘’πρόχειρο φαγητό’’, λόγω βλάβης σε περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με την αυτορρύθμιση, έδειξε νέα έρευνα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι έφηβοι που έχουν μεγάλο κίνδυνο παχυσαρκίας εμφανίζουν σταδιακά λιγότερη νευρωνική δραστηριότητα σε κυκλώματα του εγκεφάλου που στηρίζουν την αυτορρύθμιση και την προσοχή.

Ο Bradley Peterson, καθηγητής στο University of Southern California, δήλωσε ότι η έρευνα δείχνει ότι ο κίνδυνος παχυσαρκίας δεν οφείλεται αποκλειστικά στην απουσία ή την παρουσία επιθυμίας για κατανάλωση τροφών με πολλές θερμίδες, αλλά και στην ικανότητα ελέγχου αυτών των επιθυμιών.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν λειτουργική μαγνητική τομογραφία για να παρατηρήσουν τη σχέση μεταξύ νευρολογικής δραστηριότητας και του κινδύνου παχυσαρκίας σε υπέρβαρους σε σύγκριση με αδύνατους εφήβους.

Σε εφήβους που ήταν παχύσαρκοι ή αδύνατοι  αλλά με ισχυρό οικογενειακό κίνδυνο παχυσαρκίας παρατήρησαν λιγότερη ενεργοποίηση των κυκλωμάτων προσοχής και αυτορρύθμισης.

Εγκεφαλικά κυκλώματα που στηρίζουν την προσοχή και την αυτορρύθμιση εμφάνισαν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα σε αδύνατους/ χαμηλού κινδύνου εφήβους, λιγότερη δραστηριότητα σε αδύνατους /υψηλού κινδύνου συμμετέχοντες, ενώ η μικρότερη δραστηριότητα αφορούσε την ομάδα υπέρβαρων/ παχύσαρκων.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό NeuroImage.

Πηγές: NeuroImage.