Προκαταρκτική έρευνα, αναφέρει ότι η καθημερινή λήψη χαμηλής δόσης ασπιρίνης θα μπορούσε να μειώνει τις πιθανότητες λοίμωξης από COVID-19.

Σύμφωνα με ερευνητές, η ασπιρίνη εχρησιμοποιείτο ευρέως στην πανδημία ισπανικής γρίπης αρκετές δεκαετίες πριν επιβεβαιωθεί η δραστηριότητά της έναντι ιών RNA.

Στη νέα έρευνα, η ομάδα εξέτασε αν η λήψη χαμηλής δόσης ασπιρίνης σε καθημερινή βάση θα μπορούσε να μειώνει την ευαισθησία στην COVID-19 και τη διάρκεια της νόσου σε περίπτωση νόσησης.

Η δόση που χρησιμοποίησε η ομάδα από το Ισραήλ ήταν 75 mg.

Η ομάδα, με επικεφαλής τον Eli Magen, του Barzilai Medical Center, εξέτασε στοιχεία 10.500 ανθρώπων που εξαταστηκαν για COVID-19 κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας στο Ισραήλ.

Ο σχεδιασμός της έρευνας έδειξε σχέση αλλά δεν απέδειξε ότι είναι αιτιατή.

Οι ερυενητές διαπίστωσαν ότι άνθρωποι που ήδη λάμβαναν ασπιρίνη σε χαμηλκή δόση για τη μείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας είχαν 29% χαμηλότερο κίνδυνο λοίμωξης από COVID-19 σε σύγκριση με όσους δεν λάμβαναν ασπιρίνη και τα ποσοστά χρήσης χαμηλής δόσης ασπιρίνης ήταν πολύ χαμηλότερα σε ασθενείς με κορωνοιό έναντι όσων δεν μολύνθηκαν.

Σε ανθρώπους που υπέστησαν λοίμωξη από  COVID-19, ο χρόνος που μεσολάβησε από το να βρεθεί το τεστ από θετικό αρνητικό ήταν σημαντικά μικρότερος σε όσους λάμβαναν ασπιρίνη και η διάρκεια της νόσου ήταν 2-3 ημέρες μικρότερη-ανάλογα με προυπάρχουσες παθήσεις που είχαν οι ασθενείς.

Η παρατήρηση του πιθανού οφέλους είναι προκαταρκτική, αλλά φαίνεται υποσχόμενη, δήλωσε ερευνητής.

Μόνο μεγαλύτερες έρευνες σε άλλα  νοσοκομεία και χώρες θα συμβάλλουν στην επιβεβαίωση του οφέλους.