Σήμερα υπογράφουν, μαθαίνουμε, τη σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η κάθε μία από τις πέντε εταιρείες που επελέγησαν για την προμήθεια των 10 εκατ. self test.

Το επισημάναμε από χθες σε σχετικό άρθρο, ότι οι χρόνοι που έχουν μπει από παράγοντες άνωθεν του Υπουργείου Υγείας είναι πιεστικοί, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης, όπως δείχνουν εδώ και καιρό τα επιδημιολογικά στοιχεία, αλλά  και του επικείμενου ανοίγματος της αγοράς. Ο στόχος είναι τα τεστ να βρίσκονται, αν όχι την Δευτέρα, το αργότερο την Τρίτη στα φαρμακεία ανά την Ελλάδα 

Το δικό μου το ερώτημα είναι άλλο! 

Μέσα στις προδιαγραφές του διαγωνισμού ήταν ότι τα τεστ θα πρέπει μέσα στη συσκευασία που θα παραδίδεται στον πελάτη να συνοδεύονται και από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.