Η Επιτροπή ασφαλείας του ΕΜΑ κατέληξε σήμερα ότι ασυνήθιστοι θρόμβοι με χαμηλά αιμοπετάλια θα πρέπει να περιληφθούν στις πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου της Astrazeneca.

Φτάνοντας στο συμπέρασμα, η επιτροπή έλαβε υπόψη τις διαθέσιμες ενδείξεις και την εισήγηση από ομάδα ειδικών.

Ο EMA υπενθυμίζει στους υγειονομικούς και τους ανθρώπους που εμβολιάζονται με το εμβόλιο αυτό να γνωρίζουν για την πιθανότητα πολύ σπάνιων περιστατικών θρόμβων σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων εντός 2 εβδομάδων από τον εμβολιασμό.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε επισκόπηση εις βάθος, 62 περιστατικών θρόμβωσης στον εγκέφαλο και 24 σπλαχνικής αρτηριακής θρόμβωσης -18 από τις οποίες ήταν μοιραίες. Τα περιστατικά αναφέρθηκαν στην Ε.Ε έως τις 22 Μαρτίου 2021, σε σύνολο 25.000.000 εμβολιασθέντων.

Εως τώρα τα περισσότερα από τα περιστατικά που αναφέρθηκαν συνέβησαν σε γυναίκες κάτω των 60 ετών εντός 2 εβδομάδων από τον εμβολιασμέ. Με βάση τις υπάρχουσες  ενδείξεις, συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Ο αναφερόμενος συνδυασμός θρόμβων και χαμηλών επιπέδων αιμοπεταλίων είναι πολύ σπάνιος και τα συνολικά οφέλη του εμβολίου στην πρόληψη της COVID-19 υπερτερούν των κινδύνων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η αξιολόγηση του EMA στηρίζει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των εμβολίων για την COVID-19.

Μια πιθανή εξήγηση για τον συνδυασμό θρόμβων στο αίμα και χαμηλών επιπέδων αιμοπεταλίων, είναι η ανοσολογική απόκριση, οδηγώντας σε κατάσταση παρόμοια με αυτή που εμφανίζεται ορισμένες φορές σε ασθενείς στους οποίους χορηγείται ηπαρίνη.

Άνθρωποι που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο θα πρέπει να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια άμεσα αν εμφανίσουν συμπτώματα αυτού του συνδυασμού θρόμβων στο αίμα και χαμηλών αιμοπεταλίων. Αναγνωρίζοντας τα σημάδια θρόμβων και χαμηλών αιμοπεταλίων και αντιμετωπίζοντάς τα έγκαιρα, οι υγειονομικοί μπορούν να βοηθήσουν  στην ανάρρωση όσων τυχόν επηρεάστηκαν και να αποφύγουν επιπλοκές.

Πηγές: https://www.ema.europa.eu/