Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι ηλικιωμένοι που υποβάλλονται σε θεραπεία θετικής πίεσης αεραγωγών για την υπνική άπνοια μπορεί ενδεχομένως να έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν νόσο Alzheimer και άλλα είδη άνοιας.

Ερευνητές του Michigan Medicine's Sleep Disorders Centers ανέλυσαν στοιχεία 50.000 ασφαλισμένων 65 ετών και άνω που είχαν διαγνωστεί με άνοια,

Στην έρευνα εξετάστηκε αν όσοι χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο ήταν  λιγότερο πιθανό να λάβουν νέα διάγνωση άνοιας ή ελαφράς νοητικής βλάβης τα 3 επόμενα χρόνια σε σχέση με ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούσαν.

Ο Galit Levi Dunietz, ανακάλυψε  σημαντική σχέση μεταξύ θετικής πίεσης αεραγωγών και χαμηλότερου κινδύνου Alzheimer και άλλων ειδών άνοιας σε 3 χρόνια, υποδεικνύοντας ότι η μέθοδος μπορεί ενδεχομένως να προστατεύει από τον κίνδυνο άνοιας ανθρώπους με υπνική άπνοια.

Η  Tiffany J. Braley, δήλωσε ότι τα ευρήματα τονίζουν την επίδραση του ύπνου στη νοητική λειτουργία. Αν υπάρχει αιτιατή οδός μεταξύ της παραπάνω αγωγής και του κινδύνου για άνοια, όπως υποδεικνύουν τα ευρήματα, η διάγνωση και η αποτελεσματική αγωγή για την άπνοια θα μπορούσαν να παίζει σημαντικό ρόλο στη νοητική υγεία ηλικιωμένων.