Αν συμβιώνετε με καπνιστή, η εισπνοή του καπνού του από το κάπνισμα θα μπορούσε να αυξάνει για εσάς τον κίνδυνο για καρκίνο στο στόμα και στο λάρυγγα πάνω από 50%, έδειξε νέα ανάλυση.

Tα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά προγράμματα όσον αφορά την πρόληψη έκθεσης των ανθρώπων στο παθητικό κάπνισμα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν 5 έρευνες από την Ασία, Ευρώπη, Βόρειο Αμερική, Λατινική Αμερική, που περιλάμβαναν σχεδόν 7.000 ανθρώπους περιλαμβανομένων 3.400  που εκτίθεντο σε παθητικό κάπνισμα.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι άνθρωποι που εκτίθεντο σε παθητικό κάπνισμα είχαν  51% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο στόμα.

Εκθέσεις άνω των 10 ή 15 ετών αύξαναν τον κίνδυνο πάνω από 2 φορές σε σχέση με ανθρώπους που δεν εκτίθεντο.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Tobacco Control.

Ο Warnakulasuriya καθηγητής στο King's College London, δήλωσε ότι η επισκόπηση και μετα-ανάλυση στηρίζουν αιτιατή σχέση μεταξύ παθητικού καπνίσματος και καρκίνου στο στόμα.

Είναι γνωστό πως το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του στόματος αλλά δεν ήταν σαφές αν και το παθητικό κάπνισμα  ευθύνεται για αυτόν.

Πηγές:
Tobacco Control.