Ο διαβήτης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και σοβαρών καρδιακών προβλημάτων, έδειξε νέα έρευνα.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν την ανάγκη οι γιατροί και οι ασθενείς να προλαμβάνουν τον προδιαβήτη. Η έρευνα θα παρουσιαστεί στο συνέδριο της  American College of Cardiology και θεωρείται προκαταρκτική.

Ο Dr. Adrian Michel, δήλωσε ότι η έρευνα ανακάλυψε ότι ο προδιαβήτης μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες καρδιαγγειακού συμβάντος, ακόμα και αν ποτέ δεν εξελιχθεί σε διαβήτη.

Αντί να προλαμβάνουμε τον διαβήτη πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη του προδιαβήτη, δήλωσε.

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι κύριος παράγοντας για καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο και απόφραξη των αρτηριών της καρδιάς.

Ο κίνδυνος για την καρδιά από τον προδιαβήτη είναι λιγότερο σαφής. Οι ερευνητές ανέλκυσαν στοιχεία 25.000 ασθενών που αντιμετωπίστηκαν μεταξύ 2006 και 2020.

Σε διάστημα 5 ετών συνέβησαν σοβαρά καρδιακά συμβάντα στο 18% των ασθενών με προδιαβήτη σε σύγκριση με 11% όσων είχαν φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου.

Η σχέση μεταξύ ποροδιαβήτη και καρδιακών συμβάντων παρέμενε σημαντική ακόμα και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες που θα μπορούσαν να παίζουν ρόλο.

Με βάση τα στοιχεία ο προδιαβήτης σχεδόν διπλασίαζε τις πιθανότητες σημαντικού καρδιαγγειακού συμβάντος.

Η έρευνα ανακάλυψε ότι ακόμα και όταν ασθενείς με προδιαβήτη έριξαν το σάκχαρο στα φυσιολογικά επίπεδα, παρέμενε ο υψηλότερος κίνδυνος καρδιακού συμβάντος σε σχέση με όσους δεν είχα διαβήτη ή προδιαβήτη.