Αύξηση κατά 33%, σημείωσαν το πρώτο τρίμηνο του έτους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του τομέα της Υγείας.

Δημόσια νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ όφειλαν στο τέλος Μαρτίου 1,082 δισ. ευρώ, έναντι 899 εκατομμυρίων τον Φεβρουάριο και 813 εκατομμυρίων τον Ιανουάριο, όπως προκύπτει από το δελτίο εκτέλεσης προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών.

Το συνολικό ποσό ήταν τον Μάρτιο αυξημένο κατά 58,2% σε σύγκριση με τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ είχαν οφειλές 684 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δελτίο, ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός Κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές τομέα Υγείας το 2021

  Ιανουάριος Φεβρουάριος  Μάρτιος
Νοσοκομεία 205.000.000 177.000.000 189.000.000
ΕΟΠΥΥ 608.000.000 722.000.000 893.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 813.000.000 899.000.000 1.082.000.000

Διαφορές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, που αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα, οι ληξιπρόθεσμες των νοσοκομείων έχουν σημειώσει μείωση κατά 7,8% το διάστημα Ιανουάριος - Μάρτιος, αλλά έχουν αυξηθεί το διάστημα Φεβρουάριος - Μάρτιος.

Στον αντίποδα, οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ αυξάνονται σταθερά από την αρχή του έτους. Το διάστημα Ιανουάριος - Μάρτιος είναι αυξημένες κατά 46,8%, με αύξηση 23,7% το διάστημα Φεβρουάριος - Μάρτιος.

Τα ληξιπρόθεσμα του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων εμφανίζουν τα μικτά ποσά και υφίσταται υποχρέωση από τους προμηθευτές για rebate και clawback, που δεν έχει συμψηφιστεί ακόμα.

Δημ.Κ.