Του ανταποκριτή μας, Βασίλη Ιγνατιάδη

Οι διαταραχές της ψυχικής υγείας των ασθενών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία με COVID-19 λοίμωξη είναι μια από τις παραμέτρους που έχουν μπει στο "μικροσκόπιο" των επιστημόνων, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο. Από πολλές ερευνητικές εργασίες σε διάφορες χώρες του κόσμου, έχουν προκύψει συμπτώματα καταθλιπτικής διαταραχής σε ποσοστά άνω του 30% των ασθενών με βαριάς μορφής λοίμωξη, ενώ μελέτη στην Κίνα τα εκτίμησε ως και στο 45%.

Μελέτη γιατρών της Πνευμονολογικής Κλινικής ΕΣΥ του νοσοκομείου "Γ. Παπανικολάου" της Θεσσαλονίκης σε 54 ασθενείς, που έγινε από το Νοέμβριο του 2020 ως τον Ιανουάριο του 2021, εντόπισε μέτρια ή σοβαρή καταθλιπτική διαταραχή στο 38,2% του δείγματος.

Μεθοδολογία και στόχοι

Η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας των ασθενών έγινε ενώ αυτοί είχαν αρνητικοποιηθεί και απέμεναν ένα ή δύο 24ωρα για το εξιτήριο. Στόχος της μελέτης ήταν, εκτός από την καταγραφή της ψυχικής επιβάρυνσης των ασθενών από την πολυσυστηματική νόσο, η αναζήτηση σχετιζόμενων παραγόντων.

Η παρουσία των συμπτωμάτων κατάθλιψης αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο κατάθλιψης Beck Depression Inventory II, μια κλίμακα αυτοαναφοράς 20 ερωτήσεων που έχει σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει χρησιμοποιηθεί σε κλινικές μελέτες στον ελληνικό πληθυσμό, με επιβεβαιωμένες καλές ψυχομετρικές ιδιότητες, αξιοπιστία, εσωτερική συνέπεια και εγκυρότητα.

Από τους 54 ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη οι 19 ήταν γυναίκες (55,9%) και 15 άνδρες (44,1%). Η μέση ηλικία τους ήταν τα 63,23 έτη (από 35 ως 88 ετών). Η μέση συνολική διάρκεια νοσηλείας τους ήταν 26,02 μέρες, ενώ οι 13 εξ αυτών (38,2%) νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ με μέση διάρκεια νοσηλείας 18,3 μέρες.

Τα ευρήματα

Το 26,5% των ασθενών συγκέντρωσε βαθμολογίες 0 ως 9 στην κλίμακα BDI, που μεταφράζεται ως αρνητική διαταραχή, ενώ το 35,3% είχε βαθμολογία από 10 ως 16, δηλαδή ήπια διαταραχή διάθεσης.

Το 32,4% των ασθενών παρουσίασε σκορ από 17 ως 29% (καταθλιπτική διαταραχή) και το 5,9% είχε βαθμολογία από 30 ως 63 (σοβαρή καταθλιπτική διαταραχή). Συνολικά, το 38,2% δήλωσε BDI σκορ άνω του 17, που εντάσσεται στα πλαίσια της καταθλιπτικής διαταραχής.

Ειδικά για την διαταραχή ύπνου, θετικά απάντησε η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων (91,2%), κάτι αναμενόμενο για τους ερευνητές, που αποδίδεται τόσο στην ίδια τη νόσο όσο και στις συνθήκες στον θάλαμο νοσηλείας.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης (Δ. Σιώπη, Χρ. Καραχρήστος, Γ. Μπαμπαλής, Ε. Παπαδοπούλου, Θ. Κοντακιώτης), διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της βαθμολογίας με το γυναικείο φύλο και το ιστορικό κατάθλιψης. Αντίθετα, δεν καταγράφηκε συσχέτιση με τη διάρκεια νοσηλείας, τη νοσηλεία σε ΜΕΘ, την ηλικία, το ιστορικό υπέρτασης και σακχαρώδους διαβήτη.

"Η παρουσία συμπτωμάτων ενδεικτικών κατάθλιψης ή αγχώδους διαταραχής υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό των νοσηλευόμενων ασθενών με νόσο COVID-19. Γι αυτό είναι σημαντικό το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται σε πτέρυγες COVID να είναι ευαισθητοποιημένο για την έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση αυτών των συμπτωμάτων", επεσήμανε ο Χρ. Καραχρήστος, ειδικευόμενος Πνευμονολόγος της Πνευμονολογικής Κλινικής ΕΣΥ του "Γ. Παπανικολάου", ανακοινώνοντας τα ευρήματα στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νοσημάτων Θώρακος, στη Θεσσαλονίκη και πρόσθεσε πως "δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι τα συμπτώματα άγχους κατάθλιψης και διαταραχής του ύπνου μπορεί να επιμείνουν σε πολλούς ασθενείς για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη νοσηλεία τους".