Το Τάι τσι είναι ωφέλιμο για τον έλεγχο της κεντρικής παχυσαρκίας σε ενηλίκους 50 ετών και άνω, αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine.

Ο Parco M. Siu, του University of Hong Kong, πραγματοποίησε τυχαιοποιημένη δοκιμή για να εξετάσει τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα του ται τσι στον έλεγχο της κεντρικής παχυσαρκίας.

543 συμμετέχοντες 50 ετών και άνω, με κεντρική παχυσαρκία, χωρίστηκαν τυχαία σε 3 ομάδες: χωρίς παρέμβαση, άσκησης (με συμβατική άσκηση, αερόβια και ενδυνάμωσης) ή σε ομάδα Τάι τσι. Οι παρεμβάσεις διήρκεσαν 12 εβδομάδες.

Oι ερευνητές ανακάλυψαν ότι στην ομάδα ελέγχου, η μέση διαφορά στην περίμετρο μέσης ήταν 0.8 εκατοστά από την έναρξη της έρευνας έως την 12η εβδομάδα.

Σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και οι 2 ομάδες παρέμβασης είχαν μείωση στην περίμετρο μέσης −1.8 και −1.3 εκατοστά για την ομάδα Τάι τσι και την ομάδα άσκησης, αντίστοιχα.

Και οι 2 ομάδες επίσης, είχαν μείωση του σωματικού βάρους και ύφεση της μείωσης της χοληστερόλης HDL σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Στις 2 ομάδες, οι ωφέλιμες αλλαγές στην περίμετρο μέσης και το βάρος διατηρήθηκαν την 38η εβδομάδα, ενώ το όφελος στην χοληστερόλη διατηρήθηκε μόνο στην ομάδα Τάι τσι.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα ευρήματα στηρίζουν την έννοια της ενσωμάτωσης του Τάι τσι σε παγκόσμιες οδηγίες άσκησης για μεσήλικες και ηλικιωμένους με κεντρική παχυσαρκία.

Πηγές: Annals of Internal Medicine.