Μέσα στις ιδιαιτέρες συνθήκες που βιώνει η κοινωνίας μας λόγω της πανδημίας Covid19 η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών ‘’προσκαλεί νέους και παλαιούς εθελοντές να συμμετάσχουν στην σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων υποστήριξης και ενδυνάμωσης των τυφλών συμπολιτών μας. Αναζητούμε ανθρώπους κάθε ηλικίας και ειδικότητας που επιθυμούν να προσφέρουν την γνώση, την εμπειρία, τον χρόνο, τη θέληση και τις ιδέες τους.

Η ανάπτυξη της δράσης εθελοντών από την Ομοσπονδία στοχεύει εκτός από την  υποστήριξη και ενδυνάμωση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης ατόμων, στην κοινωνικοποίηση, την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Σε αυτή τη διαδικασία ο σχεδιασμός προβλέπει και την ενεργή συμμετοχή των τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης καθώς πρωταρχικά αφορά τους ίδιους.

Τα οφέλη της συμμετοχής σε μια τέτοια δράση είναι πολλαπλά σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο καθώς μια ολοκληρωμένη και δημοκρατική κοινωνία δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της να ακούγονται, να κυκλοφορούν ελεύθερα, να ζουν, να εργάζονται και να βιώνουν ότι προσφέρει η ανθρώπινη εμπειρία ισότιμα για όλους.

Σας καλούμε λοιπόν να δηλώσετε τον ενδιαφέρον σας σε αυτή τη δράση που έχει τόσα να προσφέρει τόσο σε εσάς, όσο και στα τυφλά και με προβλήματα όρασης άτομα όσο και στην ίδια την κοινωνία εν γένει.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η παρακάτω: αποστέλλετε mail στο [email protected] στο οποίο θα αναγράφετε τα βασικά στοιχεία σας (ονομ/νυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, mail) με θέμα «Εθελοντισμός – Υπόψη κας Κωστάκη» και η Κοινωνική Λειτουργός του φορέα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας ώστε να προγραμματιστεί συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης μέσω διαδικτύου λόγω των έκτακτων συνθηκών.’’

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου της Δράσης:

Κατερίνα Κωστάκη – Κοινωνική Λειτουργός ΕΟΤ

Τηλέφωνο:  2105245001, εσωτ. 123 ή 2105229968 (9 π.μ. έως 5 μ.μ.)

Mail: [email protected]