Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι ο Κορωνοϊός και οι απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν εξαιτίας αυτού επιτάχυνε την ψηφιοποίηση της υγείας και οι πληροφορίες είναι ότι θα ανέβουν ακόμη περισσότερο οι ρυθμοί προς αυτή την κατεύθυνση το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Fresenius στη Γερμανία, η Ισπανία πρωτοστατεί στην ψηφιοποίηση της υγείας. 

Όπως έδειξε η έρευνα που αφορούσε την Γερμανία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ, περισσότεροι από τους μισούς Ισπανούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η ψηφιοποίηση της ιατρικής παίζει ήδη σημαντικό ρόλο στη δικτύωση των εγκαταστάσεων της υγειονομικής περίθαλψης, στη διάγνωση των ασθενειών και στην τηλεϊατρική.

Ευρήματα που είναι πιο εμφανή στην τηλεϊατρική, όπου οι ασθενείς έρχονται σε άμεση επαφή με την ψηφιοποίηση: το 55% των Ισπανών και το 43% των Αμερικανών, αλλά μόνο το 16% των Γερμανών, θεωρούν την τηλεϊατρική εξαιρετικά σημαντική.

Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στη χρήση της τηλειατρικής: Ενώ το 22 % των Αμερικανών έχουν χρησιμοποιήσει την επιλογή μιας τηλεδιασύνδεσης, το αντίστοιχο ποσοστό για τους Γερμανούς είναι μόνο 2 %. Και παρόλο που το 46% του πληθυσμού στη Γερμανία θα συμφωνούσε καταρχήν να συμβουλευτεί έναν γιατρό μέσω βιντεοκλήσης, οι Ισπανοί (57 %) και οι Αμερικανοί (47 %) είναι ακόμη πιο ανοιχτοί σε μια τέτοια ιδέα.

Αν και το ενδιαφέρον για την τηλεϊατρική αυξάνεται στη Γερμανία, η ηλικία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την τελική στάση. Μόνο το ένα τρίτο των ατόμων άνω των 60 ετών θα μπορούσε να έχει μια εικονική συζήτηση με τον γιατρό του.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ακόμη και στις απλούστερες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η online κράτηση ραντεβού. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, μόνο το 15% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι μπορεί να κλείσουν ραντεβού με τον γιατρό τους στο διαδίκτυο, σε σύγκριση με το 55% τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ισπανία. Τελικά στη Γερμανία, μόνο το 8% των ατόμων έχει κλείσει ραντεβού μέσω του διαδικτύου, ενώ στις ΗΠΑ και την Ισπανία τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 35% και 42%.

Η Ψηφιοποίηση της ιατρικής είναι ευκαιρία

Υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των ερωτηθέντων και στις τρεις χώρες ότι ο κορωνοϊός επιτάχυνε τη διαδικασία ψηφιοποίησης στην ιατρική. Τα σχετικά ποσοστά είναι 46 % στις ΗΠΑ, 56 % στη Γερμανία και 60 % στην Ισπανία.

Αυτή η αύξηση στην ψηφιοποίηση τείνει να προσφέρει ευκαιρίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Συγκεκριμένα, το 49 % στην Ισπανία, το 34 % στη Γερμανία και το 32 % στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι η ψηφιοποίηση είναι πιθανό να έχει περισσότερα οφέλη από τα μειονεκτήματα για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης .

Για τους Γερμανούς, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι μακράν μια απλοποιημένη ανταλλαγή μεταξύ ιατρών, αλλά βλέπουν επίσης σημαντικά οφέλη από την ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες για την υγεία και σε βελτιωμένες επιλογές διάγνωσης και θεραπείας. Το 47% αναμένει ότι οι θεραπείες θα μπορούσαν να προσαρμοστούν καλύτερα στον άνθρωπο και 35 % ότι οι επιλογές θεραπείας θα βελτιωθούν γενικά.  

Οι Αμερικανοί δεν αξιολογούν τα πλεονεκτήματα της ψηφιακοποίησης για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης πολύ διαφορετικά από ό, τι οι Γερμανοί. Αλλά οι Ισπανοί το κάνουν: Πάνω απ 'όλα, αναμένουν μικρότερους χρόνους αναμονής, εξοικονόμηση κόστους μέσω μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και αύξηση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης.

Παράλληλα, η εισαγωγή ψηφιακών ιατρικών αρχείων, η επέκταση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής και η χρήση δεδομένων ασθενών για διάγνωση θεωρούνται επιθυμητά από μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της Γερμανίας, της Ισπανίας και των ΗΠΑ. Περίπου το ένα τρίτο των ανθρώπων και στις τρεις χώρες θεωρούν επιθυμητό να καταγράφονται όλο και περισσότερα προσωπικά δεδομένα υγείας με τη βοήθεια εφαρμογών, έξυπνων ρολογιών και βραχιολιών γυμναστικής.