Ανακαλύφθηκαν οι πρώτες ενδείξεις γενετικής σχέσης, που εξηγούν γιατί ορισμένοι άνθρωποι που μολύνονται από τον νέο κορωνοιό δεν νοσούν.

Ερευνητική ομάδα του Newcastle University, έδειξε ότι το γονίδιο HLA-DRB1*04:01, βρίσκεται 3 φορές πιο συχνά σε ανθρώπους χωρίς συμπτώματα. Αυτό υποδεικνύει ότι άνθρωποι με αυτό το γονίδιο έχουν κάποιου επιπέδου προστασία από τη σοβαρή νόσηση με Covid.

Η έρευνα συνέκρινε ασυμπωματικούς ανθρώπους με ασθενείς από την ίδια κοινότητα που εμφάνισαν σοβαρή Covid αλλά δεν είχαν υποκείμενες νόσους.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι η πρώτη σαφής ένδειξη γενετικής ανθεκτικότητας, επειδή η νέα έρευνα συνέκρινε σοβαρά νοσούντες με ομάδα ασυμπτωματικών και χρησιμοποίησε αλληλούχιση  επόμενης γενιάς για να εστιάσει στη λεπτομέρεια και στην κλίμακα των γονιδίων HLA που βρίσκονται στο χρωμόσωμα 6.

Η έρευνα εστίασε και συνέκρινε συμπτωματικούς και ασυμπτωματικούς στον ίδιο πληθυσμό, αποκαλύπτοντας τις προστατευτικές ποιότητες του αλληλόμορφου γονιδίου.

Eίναι γνωστό ότι το γονίδιο HLA-DRB1*04:01, συνδέεται άμεσα με το γεωγραφικό πλάτος και μήκος. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι στη Βόρεια και στη Δυτική Ευρώπη είναι πιο πιθανό  να έχουν αυτό το γονίδιο.

Αυτό υποδεικνύει ότι πληθυσμοί ευρωπαϊκής καταγωγής θα είναι πιο πιθανό να παραμένουν ασυμπτωματικοί αλλά να μεταδίδουν τη νόσο σε ευάλωτους πληθυσμούς.

Ο ερευνητής Dr Carlos Echevarria, δήλωσε ότι πρόκειται για σημαντικό εύρημα, καθώς μπορεί ενδεχομένως να εξηγήσει γιατί ορισμένοι μολύνονται αλλά δεν νοσούν.

Θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενετική εξέταση που ενδεχομένως   θα δείχνει ποιος πρέπει να έχει προτεραιότητα σε μελλοντικούς εμβολιασμούς.

Η επίδραση των γονιδίων συνδεδεμένων με γεωτοποθεσία είναι αποδεκτή επιστημονική έννοια και είναι γνωστό ότι τα γονίδια HLA αναπτύσσονται σε γενεές ως αντίδραση σε παθογόνα.

Ο David Langton, δήλωσε ότι μέρος των πιο ενδιαφερόντων ευρημάτων ήταν οι σχέσεις μεταξύ γεωγραφικού πλάτους και συχνότητας γονιδίων HLA.

Είναι γνωστό ότι η εμφάνιση πολλαπλής σκλήρυνσης αυξάνει με αυξημένο  γεωγραφικό πλάτος. Ωστόσο δεν ήταν γνωστό ότι ένα από τα κύρια γονίδια κινδύνου για την πολλαπλή σκλήρυνση, το DRB1*15:01, συνδέεται άμεσα με το γεωγραφικό πλάτος.

Η έρευνα χρησιμοποίησε δείγματα 49 ασθενών με σοβαρή Covid που νοσηλεύτηκαν με αναπνευστική ανεπάρκεια, δείγματα από ασυμπτωματική  ομάδα 69 υγειονομικών που ήταν θετικοί και μια ομάδα ελέγχου.

Η ομάδα χρησιμοποίησε μηχανήματα αλληλούχισης επόμενης γενιάς για να μελετήσει τις διαφορετικές εκδοχές των γονιδίων HLA σε βάθος.

Η έρευνα περιορίστηκα σε δείγματα από τη βορειοανατολική Βρετανία κατά το πρώτο lockdown, και α υτό μείωσε την ποικιλία στις ομάδες της έρευνας.

Τα ευρήματα δημοσιεύονται στο HLA.