Σε πρόσκληση των ενδιαφερομένων για  διαπραγμάτευση των εξετάσεων Oncotype DX και Mammaprint -αφορούν πολυγονιδιακές προβλεπτικές εξετάσεις σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού- προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση και να την αποστείλουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Οργανισμού μέχρι 17/6/2021. 

Μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο Συντονιστής της Υποεπιτροπής Διαγνωστικών Κέντρων θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης (τόπος, ημερομηνία, τρόπος) όπως ορίζουν τα σχετικά άρθρα της υπουργικής απόφασης.