«Ο υπερηχογραφικός έλεγχος είναι απαραίτητος σε συνδυασμό και με μαγνητική μαστογραφία, εάν η γυναίκα διαθέτει πυκνούς ινοκυστικούς μαστούς, -που πλέον συναντώνται στο 50% των Ελληνίδων- εφόσον διαγνωστεί εύρημα στην αρχική  μαστογραφία», τονίζει ο Δρ. Πέτρος Μαλακάσης Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης Μαστού, Διευθυντής του Απεικονιστικού Κέντρου Μαστού και Οστεοπόρωσης στην  Ευρωκλινική Αθηνών και της Ψηφιακής Τομοσύνθεσης & Διάγνωσης. 

Αυτός ο έλεγχος μπορεί να αποφευχθεί εάν η μαστογραφία που προηγήθηκε ήταν ψηφιακή με τομοσύνθεση η οποία ως η πλέον εξελιγμένη μέθοδος τρισδιάστατης απεικόνισης του μαστού, δεν επιτρέπει σε τίποτα να διαφύγει του ελέγχου.

«Με τις πολλαπλές τομές του ενός χιλιοστού που απεικονίζουν σε ‘’σελίδες’’ τον μαστό», τονίζει ο κ. Μαλακάσης, «έχουμε πληρέστερη και έγκαιρη  διάγνωση, με ποσοστό επιτυχίας γύρω στο 99% σε σχέση με την απλή ψηφιακή μαστογραφία ακόμα και στις περιπτώσεις πολύ πυκνών μαστών, οι οποίοι σε πρώιμο στάδιο ‘’ευθύνονται’’ για το συχνό φαινόμενο της ψευδούς αρνητικής διάγνωσης».

«Είναι σημαντικό να τονιστεί», συνεχίζει ο κ. Μαλακάσης, «ότι ενώ στην απλή ψηφιακή μαστογραφία, η πίεση που ασκείται στον μαστό ενδεχόμενα να συμπιέσει τα διάφορα στοχεία με κίνδυνο κάποιο ιδιαίτερα σημαντικό και ύποπτο να διαφύγει, ο κίνδυνος αυτός στην τομοσύνθεση ελαχιστοποιείται ή ακόμα και μηδενίζεται. Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις που τα μεγάλα ποσοστά ινώδους  συνδετικού ιστού που παρουσιάζεται στους πυκνούς μαστούς, είναι ενδεχόμενο να «καμουφλάρουν» το εύρημα και να δυσκολέψουν στην αποτύπωση και αξιολόγησή του, ακόμα και στον απεικονιστικό έλεγχο με ψηφιακή μαστογραφία με τομοσύνθεση».

Σε μικρότερη ηλικία ο προληπτικός έλεγχος;

Η προληπτική μαστογραφική «διερεύνηση» που εθεωρείτο πως έπρεπε να ξεκινάει από την ηλικία των  40 ετών και άνω σε γυναίκες χωρίς συμπτώματα, τώρα επιβάλλεται να ξεκινάει στην ηλικία των 35 ετών ως μαστογραφία αρχής και να ακολουθούν οι ετήσιες μαστογραφίες από την ηλικία των 40.

Αυτή  περιλαμβάνει μαστογραφία και πιθανά υπέρηχο και μαγνητική μαστογραφία, εάν η γυναίκα διαθέτει πυκνούς μαστούς, έχει κάνει εξωσωματική ή έχει επιβαρυμένη κληρονομικότητα.

Σε αυτή την περίπτωση, ο έλεγχος πρέπει να ξεκινάει με μαστογραφία σε ηλικία τουλάχιστον 10 χρόνια μικρότερη από την ηλικία που το συγγενικό πρόσωπο εμφάνισε τη νόσο,  και η ετήσια μαστογραφία να γίνει μετά τα 40 χρόνια. 

Σε περίπτωση που χρειάζεται διαγνωστικό υπερηχογράφημα σε γυναίκες με εύρημα στη μαστογραφία, αυτό καλό είναι να γίνεται σε εξειδικευμένα Κέντρα Μαστού, που διαθέτουν υπερηχογράφους με προγράμματα ελαστογραφίας και τρισδιάστατης απεικόνισης, προκειμένου να ταυτοποιηθούν επακριβώς τα ύποπτα ευρήματα.