Ξεκινά να τίθεται σε ισχύ από την ΕΕ το πρόγραμμα EU4Health που σε συνδυασμό με την γενικότερη πολιτική της ΕΕ για την Υγεία στοχεύει στο να κινητοποιήσει τους κατάλληλους  μηχανισμούς για μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της Υγείας.

Η πολιτική αυτή για την Υγεία τέθηκε από την αρχή της πανδημίας το 2020 και προβλέπει, μεταξύ άλλων την χρηματοδοτική στήριξη προγραμμάτων αλλά και δράσεις ή παρεμβάσεις στον τομέα της Υγείας.   

Από την Πέμπτη 18/6, το πρόγραμμα EU4Health θα παρέχει χρηματοδότηση για πιο σύγχρονα και ανθεκτικά συστήματα υγείας, για παρεμβάσεις στήριξης της ετοιμότητας απέναντι σε υγειονομικές κρίσεις και για πιο αποφασιστική δράση της ΕΕ στη μάχη κατά του καρκίνου.

Το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του EU4Health προβλέπει 312 εκατ. ευρώ για την ετοιμότητα απέναντι σε κρίσεις, την πρόληψη νόσων, για συστήματα υγείας και υγειονομικό προσωπικό, καθώς και για την ψηφιοποίηση.

Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα θα καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την επιτήρηση των νόσων, την πρόληψη των ελλείψεων σε φάρμακα, την έγκαιρη πρόληψη, ανίχνευση, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς σπάνιων νόσων, τη δοκιμή της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας.

Στην πρώτη της πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, η Κομισιόν επικεντρώθηκε σε μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης κρίσεων όπως:

 • ενίσχυση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ κατά την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας·
 • αναθεώρηση της εντολής τόσο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσο και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων με στόχο την παροχή ισχυρότερης επιτήρησης, επιστημονικής ανάλυσης και καθοδήγησης πριν και κατά τη διάρκεια μιας κρίσης·
 • σύσταση ενός νέου οργανισμού της ΕΕ για τη βιοϊατρική ετοιμότητα.

Η φαρμακευτική στρατηγική αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου και στη στήριξη της έρευνας και των τεχνολογιών που απευθύνονται στους ασθενείς. Βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

 • αντιμετώπιση μη καλυπτόμενων ιατρικών αναγκών
 • υποστήριξη μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας
 • ενίσχυση της ανθεκτικότητας χάρη στη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων
 • προώθηση υψηλών προτύπων για τα ιατρικά προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο

Τέλος, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου αποσκοπεί στην πρόληψη του καρκίνου και στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής για τους καρκινοπαθείς, όσους θεραπεύτηκαν από τον καρκίνο, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους.

Χάρη στην αξιοποίηση ενός ευρέος φάσματος πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της ψηφιοποίησης, της έρευνας και της καινοτομίας, το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου βοηθά τις χώρες της ΕΕ να αναστρέψουν την κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της νόσου.

Το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις και εμβληματικές πρωτοβουλίες που καλύπτουν όλη την πορεία της νόσου:

 • πρόληψη
 • έγκαιρη ανίχνευση
 • διάγνωση και θεραπεία
 • ποιότητα ζωής για τους καρκινοπαθείς και όσους θεραπεύτηκαν από τον καρκίνοΕπικαιρότητα