Με 3 έως 20 ευρώ για κάθε διενεργούμενο εμβολιασμό, θα αμείβονται οι ιδιώτες γιατροί που θα μετάσχουν στο πρόγραμμα εμβολιασμού κατ'  οίκον.

Στα 3 ευρώ θα είναι η αποζημίωση για κάθε εμβόλιο που θα χορηγούν στο ιατρείο τους, εφόσον ο ασθενής μπορεί να μεταβεί σε αυτό και στα 20 ευρώ για κάθε εμβόλιο που χορηγούν στο σπίτι των ασθενών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν.

Η αποζημίωση που θα λαμβάνουν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος θα επιχορηγηθεί έκτακτα από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας. 

Τα παραπάνω προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία του υπουργείου Υγείας, η οποία παρατίθεται πιο κάτω και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της τροπολογίας, ο εμβολιασμός κατ' οίκον διενεργείται μόνο για τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ο εμβολιασμός τους θα γίνεται από ιδιώτες γιατρούς κάθε ειδικότητας, οι οποίοι θα δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία. Οι γιατροί θα καταχωρούν τα στοιχεία των εμβολιασμένων και τη διενέργεια του εμβολιασμού στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού.

Η αποζημίωση θα είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα ασφαλιστικά Ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες