Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε πρόσφατα την επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια του διαγνωστικού ραδιοφαρμάκου F-18 FDG που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια της εξέτασης «Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων με ταυτόχρονη Υπολογιστική Τομογραφία (PET/CT)». Η εν λόγω εξέταση που εφαρμόζεται για τη διάγνωση του καρκίνου, αλλά και την παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο, παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, απαιτώντας ταυτόχρονα και αυξανόμενους οικονομικούς πόρους. Εξαιτίας της διαγνωστικής της υπεροχής έναντι άλλων διαγνωστικών μεθόδων, καθώς και της αύξησης των παθολογικών περιστατικών για τα οποία ενδείκνυται η εφαρμογή της, τα ασφαλιστικά συστήματα επιβαρύνονται οικονομικά όλο και περισσότερο για την παροχή του ραδιοφαρμάκου F-18 FDG, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες.

Ο ΕΟΠΥΥ, μέσω διαδικασιών διαπραγμάτευσης στα πλαίσια λειτουργίας της ειδικής Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων που συστάθηκε και λειτουργεί με την υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.69310 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ τ. Β’ 4949/10-11-2021), πέτυχε την υπογραφή νέας σύμβασης προμήθειας διαγνωστικού ραδιοφαρμάκου F-18 FDG, επιφέροντας συνολικό οικονομικό όφελος που υπερβαίνει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η νέα σύμβαση συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και διασφαλίζει το δικαίωμα προσχώρησης σε αυτήν όλων των προμηθευτών ραδιοφαρμάκων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης και της κείμενης νομοθεσίας.

Η νέα σύμβαση έλαβε την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Διοικήτριας και Πρόεδρου του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, κατόπιν γνωμοδοτικής εισήγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης που στελεχώνεται από έμπειρους επιστήμονες με κατάρτιση και τεχνογνωσία στο αντικείμενο της οικονομικής οργάνωσης, της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας και ιατρικών υπηρεσιών και της διάρθρωσης των υπηρεσιών Υγείας.

''Έχοντας διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στην εξέταση PET/CT σε χιλιάδες ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και εκπληρώνοντας την αποστολή και τη στρατηγική στοχοθεσία του ως αγοραστής σύγχρονων και καινοτόμων υπηρεσιών Υγείας, ο Οργανισμός προχωρά δυναμικά στην αναβάθμιση και τη διεύρυνση και άλλων σημαντικών παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.''