Ο ΕΟΦ αποφάσισε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος BONOBO MENS ENERGY, διότι ταυτοποιήθηκε η παρουσία TADALAFIL, που αποτελεί φαρμακευτική δραστική ουσία χωρίς το προϊόν να διαθέτει άδεια φαρμακευτικού προϊόντος από τον ΕΟΦ. Αντίθετα το προϊόν κυκλοφορεί ως συμπλήρωμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ και η παραπάνω περιεχόμενη ουσία δεν αναγράφεται στην επισήμανση του. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.  Η εταιρεία οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορ σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Πηγές: ΕΟΦ