Έρευνα του University College Cork (UCC) που δημοσιεύτηκε στο Nature Aging, εισάγει νέα προσέγγιση στην αναστροφή πλευρών της εξασθένησης νοητικών ικανοτήτων του εγκεφάλου λόγω γήρατος και μέσω μικροβίων του εντέρου.

Η καινοτόμος έρευνα ανοίγει πιθανόν νέες θεραπευτικές οδούς με τη μορφή παρεμβάσεων που βασίζονται σε μικρόβια, με σκοπό την επιβράδυνση της εγκεφαλικής γήρανσης και των σχετικών νοητικών προβλημάτων

Υπάρχει αυξανόμενη διαπίστωση της σημασίας των μικροβίων του εντέρου σε όλες τι πλευρές φυσιολογίας και ιατρικής.

Στη νέα έρευνα σε ποντικούς, οι συγγραφείς δείχνουν ότι μεταμοσχεύοντας μικρόβια από νεαρά σε γηραιότερα ποντίκια, μπορούσαν να ανανεώσουν πλευρές της λειτουργίας του εγκεφάλου και του ανοσοποιητικού.

Ο καθηγητής John F. Cryan, δήλωσε ότι προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι το εντερικό μικροβίωμα παίζει σημαντικό ρόλο στη γήρανση και στη διαδικασία της.

Με τη νεα έρευνα, οι επιστήμονες έδειξαν ότι το μικροβίωμα μπορεί να αξιοποιηθεί για την αναστροφή της εξασθένησης του εγκεφάλου λόγω γήρατος.

Φαίνονται επίσης ενδείξεις βελτιωμένης ικανότητας μάθησης και νοητικών λειτουργιών. Ωστόσο, είναι ακόμα πολύ νωρίς και χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα για να δούμε πώς αυτά τα ευρήματα μπορούν να εφαρμοστούν στον άνθρωπο.

 

Πηγές: Nature Aging