Υπάρχει σχέση μεταξύ Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας και νόσου Alzheimer και άνοιας  διαγενεακά, αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Alzheimer's & Dementia.

Ο Le Zhang, του Karolinska Institutet της Στοκχόλμης, εξέτασε την έκταση στην οποία η ΔΕΠΥ συνδέεται με τη νόσο Alzheimer και άνοιες διαγενεακά. Οι ερευνητές εστίασαν σε ομάδα που γεννήθηκε μεταξύ 1980 και 2001 και τους συγγενείς τους. Χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα Cox.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι 3.042 γονείς, 171.732 παππούδες και 1.369 θείοι 2.132.929 ανθρώπων είχαν διάγνωση νόσου Alzheimer. Ο κίνδυνος ήταν αυξημένος σε γονείς ανθρώπων με ΔΕΠΥ.

Οι σχέσεις εντείνονταν  με τη μειωμένη γενετική συγγένεια αλλά παρέμεναν αυξημένες στους παππούδες.

Ισχυρότερη σχέση φάνηκε με έναρξη νόσου σε μικρότερη ηλικία. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια για οποιοδήποτε είδος άνοιας.

Ο Zhang δήλωσε ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχουν κοινοί γενετικοί και /ή περιβαλλοντικοί παράγοντες στη σχέση μεταξύ ΔΕΠΥ και άνοιας. Χρειάζονται νέες έρευνες για να κατανοηθούν οι μηχανισμοί.

Πηγές:
Alzheimer's & Dementia.