Η ηλικιακή εκφύλιση ωχρές κηλίδας, ο καταρράκτης και οφθαλμική πάθηση συνδεόμενη με τον διαβήτη, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας, αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Ophthalmology.

Η οφθαλμική βλάβη μπορεί να είναι ένα από τα πρώτα σημάδια άνοιας και η μειωμένη διέγερση οφθαλμικών αισθητηριακών οδών εκτιμάται ότι επιταχύνει την εξέλιξη.

Μικρές έρευνες υπέδειξαν ότι μπορεί να υπάρχει σχέση μεταξύ οφθαλμικών παθήσεων που προκαλούν βλάβη και νοητικής εξασθένησης.

Η εμφάνιση αυτών αυξάνει με την ηλικία καθώς και η εμφάνιση συστημικών παθήσεων όπως υπέρταση, κατάθλιψη και εγκεφαλικό επεισόδιο, που είναι αποδεκτοί παράγοντες κινδύνου για άνοια.

Δεν είναι σαφές αν αυτές οι οφθαλμικές παθήσεις συνδέονται με μεγαλύτερη εμφάνιση άνοιας ανεξάρτητα από αυτές τις συστημικές παθήσεις. Οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία 12.364 ενηλίκων  55-73 ετών από την έρευνα UK Biobank .

Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν μεταξύ  2006 και 2010 αρχικά και παρακολουθήθηκαν έως τις αρχές του 2021. Καταγράφηκαν  2.304 περιστατικά άνοιας.

Aνάλυση αυτών των στοχείων έδειξε ότι ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, καταρράκτης και οφθαλμική νόσος λόγω διαβήτη- αλλά όχι γλαυκώματος- συνδεόταν ανεξάρτητα με αυξημένο κίνδυνο άνοιας από οποιοδήποτε αίτιο.

Σε σύγκριση με ανθρώπους που δεν είχαν οφθαλμικές παθήσεις στην έναρξη της έρευνας, ο κίνδυνος άνοιας ήταν 26% υψηλότερος σε αυτούς με ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, 11% υψηλότερος σε αυτούς με καταρράκτη και 61% υψηλότερος σε αυτούς με οφθαλμική νόσο συνδεόμενη με τον διαβήτη.

Αν και το γλαύκωμα δεν συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο νόσου Alzheimer συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο για αγγειακή άνοια.

Στην έναρξη της έρευνας ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες αν είχαν υποστεί κάποτε έμφραγμα, στηθάγχη, εγκεφαλικό επεισόδιο, υπέρταση ή διαβήτη και αξιολογήθηκαν για κατάθλιψη. Ο διαβήτης, η καρδιοπάθεια, το εγκεφαλικό και η κατάθλιψη συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

Η ύπαρξη μιας από τις παραπάνω, καθώς και οφθαλμική πάθηση αύξανε περαιτέρω τον κίνδυνο άνοιας και ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος όταν οφθαλμική πάθηση συνδεόμενη με τον διαβήτη συνέβαινε μαζί με συστημική πάθηση. Παρατηρήθηκε μεγαλύτερος σχετικός κίνδυνος για άνοια σε ανθρώπους με περισσότερες οφθαλμικές παθήσεις

Πρόκειται για έρευνα παρατήρησης και δεν μπορεί να αποδείξει αιτιατή σχέση.