Η  κοινοποίηση του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές της προκαταβολικής είσπραξης του claw back του Ιουνίου 2021, που ανέρχεται στο 19,18%, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον κλάδο. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΦΣ και συνεχίζει:

‘’Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ, προσθέτοντας τη δόση για το claw back 2018-2019 την προκαταβολική είσπραξη του clawback 2021 και το φόρο, ένας φυσικοθεραπευτής θα εισπράξει στην τσέπη λιγότερα από μισά από αυτά που δούλεψε όλο το μήνα.

Όπως σημειώνει ο Π.Σ.Φ., παρόλη την υπόσχεση του Υπουργού Υγείας και της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ για την επαναφορά της περικοπής των 2.000.000, έτσι ώστε να επιστρέψει η επιτρεπόμενη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ στα επίπεδα του 2020 (71.000.000 ευρώ), ο προϋπολογισμός αυτός δεν επαρκεί και υπολείπεται αρκετά των πραγματικών αναγκών, οι οποίες – θα πρέπει να σημειωθεί ότι - διογκώθηκαν φέτος, λόγω της αδυναμίας εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων για φυσικοθεραπείες από τις περισσότερες Δημόσιες Δομές Υγείας.

Σήμερα, με τις προστιθέμενες επιστροφές του claw back (2018, 2019, 2020 και 2021) συν το 20% του φόρου, η επιστροφή αγγίζει το 50% των δεδουλευμένων.

Κοινή πρόταση όλων  των παρόχων υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ πρέπει να είναι η καταβολή εξ' ολοκλήρου κάθε παρεχόμενης πράξης, προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Αναφορικά με το πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση τεχνικά, ο Π.Σ.Φ. είναι στη διάθεση της ηγεσίας του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας για συζητήσεις, κάτι όμως που πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ, καθώς οι φυσικοθεραπευτές αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρότατα προβλήματα βιωσιμότητας.΄

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ. Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε:

«Κάθε μήνας που παρέρχεται χωρίς να επιλυθεί το πρόβλημα, προσθέτει χρέος στις πλάτες των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών. Καθώς τα μέλη του Π.Σ.Φ ψηφίζουν για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης, είναι παραπάνω από βέβαιο ότι διοίκηση που θα προκύψει την Κυριακή 26 Σεπτέμβρη, θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά την πιθανότητα αναστολής παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ, αξιοποιώντας τη συλλογική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Π.Σ.Φ με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΣΦ έχει αποστείλει επιστολή στους παρόχους του υγειονομικού μετώπου καλώντας σε κοινό αγώνα, με μόνο σύνθημα να σταματήσει αυτός ο Γολγοθάς στον οποίο οι πάροχοι κουβαλάνε τον ΄΄Σταυρό του μαρτυρίου΄΄ από το 2013, με την επιβολή των ρυθμίσεων rebate και claw back».