Ένα αντικαταθλιπτικό, το Fluoxetine, θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη αγωγή για μια κύρια αιτία τύφλωσης σε ανθρώπους άνω των 50 ετών, σύμφωνα με νέα έρευνα του University of Virginia School of Medicine.

Ο Bradley D. Gelfand, ανακάλυψε αρχικές ενδείξεις ότι το fluoxetine μπορεί ενδεχομένως να είναι αποτελεσματικό έναντι της ξηρής μορφής ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας.

Το φάρμακο έδειξε υποσχόμενο σε πειράματα στο εργαστήριο και σε πειραματόζωα. Επίσης εξέτασε 2 τεράστιες βάσεις δεδομένων, 100 εκατομμυρίων Αμερικανών άνω των 50. Η ανάλυση κατέληξε ότι αυτοί που λάμβαναν fluoxetine ήταν λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν την πάθηση.

Με βάση τα ευρήματα, οι ερευνητές προτρέπουν σε κλινικές δοκιμές για να δοκιμαστεί το φάρμακο σε ασθενείς με εκφύλιση ωχράς κηλίδας. Αν πετύχουν, πιστεύουν  ότι το φάρμακο θα χορηγείται είτε από το στόμα είτε με εμφύτευμα στο μάτι Το σκεύασμα στα πειράματα φάνηκε να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο PNAS.