Οι λευχαιμίες είναι κακοήθεις διαταραχές, το κύριο σύμπτωμα των οποίων είναι ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός λευκοκυττάρων στον ανθρώπινο μυελό των οστών και/ή στο αίμα. Η ασθένεια προκαλεί σημαντικό αριθμό θανάτων παγκοσμίως κάθε χρόνο, ενώ οι διάφοροι τύποι ποικίλλουν ανάλογα με την προέλευση, την παθογένεια, την πρόγνωση και τη συχνότητα εμφάνισης. 

Μεταξύ των σοβαρών τύπων λευχαιμίας, είναι η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL) η οποία εμφανίζεται συχνά σε παιδιά όπως και σε νέους ενήλικες, ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες 2 έως 5 ετών, ενώ η οξεία μυελογενής λευχαιμία (AML) παρατηρείται συχνότερα σε ενήλικες. 

Τα περιστατικά λευχαιμίας ποικίλλουν μεταξύ των ασθενών διαφορετικών φύλων, ηλικιών και αυτές οι ανισότητες σχετίζονται κυρίως με τα επίπεδα έκθεσης στο περιβάλλον, καθώς και με γενετικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, σχεδόν το 10% των ασθενών που αναπτύσσουν CLL έχουν ιστορικό ασθένειας στην οικογένεια. Ομοίως, η ιοντίζουσα ακτινοβολία έχει προσδιοριστεί ως μια καθοριστική αιτία για την ALL στα παιδιά και συνήθως συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης. 

Λόγω προηγούμενων πρωτοβουλιών που είχαν αναληφθεί για την καταπολέμηση της λευχαιμίας, η επιδημιολογία της νόσου μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, ενώ διαφέρει από έθνος σε έθνος. Ως εκ τούτου, η γνώση των επιδημιολογικών δεδομένων της λευχαιμίας και η ανάλυση των χρονικών τάσεων της ασθένειας είναι ζωτικής σημασίας για να εκτιμηθεί και η συνολική αποτελεσματικότητα των στρατηγικών πρόληψης που έχουν υιοθετηθεί. 

Εν μέσω της κρίσης της COVID-19, η παγκόσμια αγορά Θεραπευτικών Οξείας Μυελοειδούς Λευχαιμίας (AML) εκτιμήθηκε σε 476,9 εκατ. δολ. το 2020 και  αναμένεται να φτάσει στα  976,2 δισ. δολ. ΗΠΑ έως το 2026, αυξανόμενη κατά 12,6% σε σχέση με την περίοδο ανάλυσης. 

Η θεραπευτική αγορά της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (AML) στις ΗΠΑ υπολογίζεται σε 194,4 εκατ. δολ. το έτος 2021, αντιπροσωπεύοντας το 37,19% της παγκόσμιας αγοράς. Η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αναμένεται να φτάσει τα 85,7 εκατ. δολ. το 2026, σημειώνοντας άνοδο 14,9% κατά την περίοδο ανάλυσης. 

Μεταξύ των άλλων αξιοσημείωτων γεωγραφικών αγορών είναι η Ιαπωνία και ο Καναδάς, όπου η κάθε μία προβλέπεται να αυξηθεί σε 11% και 11,5% αντίστοιχα κατά την περίοδο ανάλυσης. Εντός της Ευρώπης, η Γερμανία προβλέπεται να ενισχυθεί κατά περίπου 12,1% , ενώ η υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά (όπως ορίζεται στη μελέτη) θα φτάσει τα 97 εκατ. δολ. μέχρι το τέλος της περιόδου ανάλυσης.

Η αγορά πρόκειται να γνωρίσει μια προσοδοφόρα ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια λόγω διαφόρων παραγόντων όπως οι περιπτώσεις υποτροπής και η ανάπτυξη νέων θεραπειών. Οι αυξανόμενες περιπτώσεις οξείας μυελογενούς λευχαιμίας μπορούν να αποδοθούν σε διάφορους παράγοντες όπως ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής, οι γενετικές μεταλλάξεις, η έκθεση στην ακτινοβολία και η εκτεταμένη έκθεση σε ορισμένες τοξικές χημικές ουσίες όπως το βενζόλιο.

Υπήρξαν περίπου 61.780 νέα κρούσματα λευχαιμίας και 22.840 θάνατοι το 2019 στις ΗΠΑ. Ο αριθμός των περιπτώσεων οξείας μυελογενούς λευχαιμίας εκτιμήθηκε σε 21.450, με τους ενήλικες να αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των ασθενών. Ο αυξανόμενος επιπολασμός μαζί με το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες ανοίγει το δρόμο για υψηλότερη πρόσληψη σχετικών θεραπειών. Η ανάπτυξη της αγοράς ευνοείται επίσης από την αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού και τις ανεκπλήρωτες ανάγκες στην υγειονομική περίθαλψη. Επιπλέον, η επέκταση της αγοράς ευνοείται από τα διάφορα οφέλη των βιοφαρμάκων έναντι των παραδοσιακών φαρμάκων, καθώς και από τη συνεχή ανάπτυξη πολλών συνδυαστικών θεραπειών ικανών να αντιμετωπίσουν προκλητικές ιατρικές καταστάσεις.

Η αγορά αναμένεται επίσης να κερδίσει από τις συνεχείς εξελίξεις στη μοριακή βιολογία και τη φαρμακολογία για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Οι φαρμακευτικοί παίκτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε ερευνητικά προγράμματα για να καταλήξουν σε νέες επιλογές. Αυτές οι προσπάθειες Ε & Α αποδίδονται επίσης σε περιορισμούς που σχετίζονται με τις υπάρχουσες θεραπείες που διατίθενται στην αγορά για την οξεία μυελογενή λευχαιμία. Οι παραδοσιακές επιλογές  δεν μπορούν να ελέγξουν την υποτροπή και συνδέονται με διάφορες παρενέργειες, όπως βλάβη στους ιστούς, ναυτία και απώλεια όρεξης. Αυτά τα ζητήματα οδηγούν τις εταιρείες να επικεντρωθούν σε προηγμένες προσεγγίσεις όπως κινάσες πρωτεΐνης σερίνης-θρεονίνης, μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων κ.λπ. Η ανάπτυξη της αγοράς αναμένεται να διευκολυνθεί και από επερχόμενες θεραπείες όπως αναστολείς φαρνεσυλτρανσφεράσης, παράγοντες αλκυλίωσης, ανοσοτοξίνες, αναστολείς τυροσίνης 3 τύπου FRO, τύπου FMS, μονοκλωνικά αντισώματα κά. Αυτές οι θεραπείες αναμένεται να αποκτήσουν αποδοχή λόγω των αυξημένων ποσοστών επιβίωσης, ποιότητας και ασφάλειας.

Πηγές:
globenewswire.