Σε διερεύνηση των δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών κατ' οίκον νοσηλείας, προχωρεί το υπουργείο Υγείας. Στη φάση κορύφωσης του πανδημικού κύματος, επιχειρείται η προσέγγιση ενός θεσμού που έπρεπε να έχει λειτουργήσει πολύ νωρίτερα.

Με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Μίνας Γκάγκα, συστήνεται εννεαμελής ομάδα εργασίας, με συντονίστρια τη Δάφνη Καϊτελίδου, καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Στην απόφαση, που παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως έργο της ομάδας είναι:

  • Η διερεύνηση "καλών πρακτικών" εφαρμογής του θεσμού της κατ’ οίκον νοσηλείας για ενήλικες, εφήβους και παιδιά σε άλλες χώρες και η ανάλυση, μελέτη, συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του θεσμού στις χώρες αυτές με επισκόπηση της αντίστοιχης βιβλιογραφίας.
  • Η αποτύπωση των αναγκών και της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα τόσο στον τομέα της κατ’ οίκον νοσηλείας, όσο και γενικότερα στον τομέα της κατ’ οίκον φροντίδας (ανάλυση θεσμικού πλαισίου, λειτουργία αντίστοιχων μονάδων, αποτελέσματα λειτουργίας αυτών).
  • Η διαμόρφωση εισήγησης για τη θεσμοθέτηση της κατ’ οίκον νοσηλείας για ενήλικες, εφήβους και παιδιά (θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, καθορισμός κέντρων αναφοράς που θα υποστηρίζουν τη λειτουργία της κατ' οίκον νοσηλείας).
  • Η διαμόρφωση εισήγησης για την υποστήριξη των ασθενών μέσω της Τηλεϊατρικής ως εργαλείου παρακολούθησης.
  • Η διαμόρφωση εισήγησης για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου κατ’ οίκον νοσηλείας, με σκοπό τη βέλτιστη παρακολούθηση της λειτουργίας της κατ' οίκον νοσηλείας, αλλά και τη διευκόλυνση των διαδικασιών για την πρόσβαση των ασθενών σε αναλώσιμα είδη (καθετήρες, επιθέματα, αναλώσιμα μηχανικής υποστήριξης αναπνοής).
  • Η διαμόρφωση εισήγησης για τη θεσμοθέτηση των θεραπευτικών πράξεων που θα δύναται να γίνουν κατ’ οίκον (συμπεριλαμβανομένων και των προϋποθέσεων για την ασφαλή διενέργεια των πράξεων αυτών κατ’ οίκον).

Για την επίτευξη του έργου της, η Ομάδα Εργασίας θα συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, όπως το υπουργείο Υγείας και τις Διευθύνσεις του, τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) και τους εποπτευόμενους αυτών Φορείς, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), τον ΕΟΠΥΥ και άλλους Φορείς.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ποσοστά επιβίωσης ασθενών με βαριά CoViD στην Α' ΜΕΘ του "Γ. Παπανικολάου"
Προδιαβήτης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Ο Άδωνις, το mea culpa και ο μύθος του Χότζα...