Νέα έρευνα της Cleveland Clinic των ΗΠΑ, ανακάλυψε ότι  άνθρωποι με ορισμένες διαταραχές ύπνου έχουν πιο σοβαρή εξέλιξη αν νοσήσουν από COVID-19, περιλαμβανομένου 31% υψηλότερου ποσοστού νοσηλείας και θνησιμότητας.

Η έρευνα με επικεφαλής την Reena Mehra, ανέλυσε στοιχεία 5.400 ασθενών της Cleveland Clinic.

Τα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο JAMA Network Open, έδειξαν ότι ενώ ασθενείς με αναπνοή που επηρεαζόταν από διαταραχές ύπνου και υποξία σχετική με τον ύπνο δεν έχουν αυξημένο  κίνδυνο εμφάνισης COVID-19, έχουν χειρότερη κλινική πρόγνωση.

Η Dr. Mehra, δήλωσε ότι η έρευνα βελτίωσε την κατανόηση για τη σχέση μεταξύ διαταραχών ύπνου και του κινδύνου για αρνητική εξέλιξη στη νόσηση από COVID-19. Υποδεικνύει ότι βιοδείκτες φλεγμονής μπορεί ενδεχομένως μεσολαβούν στη σχέση.

Ευρήματα μελέτης ύπνου και θετικότητας στην COVID-19 αξιολογήθηκαν μαζί με την ένταση της νόσου.

Η ομάδα επίσης έλαβε υπόψη συννοσηρότητες, όπως παχυσαρκία, καρδιοπάθεια και πνευμονοπάθεια, καρκίνο και κάπνισμα.

Η Cinthya Pena Orbea, δήλωσε ότι τα ευρήματα έχουν σημαντικές εφαρμογές καθώς λιγότερες νοσηλείες και θνησιμότητα θα μπορούσαν να μειώνουν το βάρος στα συστήματα υγείας.

Αν πράγματι η υποξία που συνδέεται με τον ύπνο μεταφράζεται σε χειρότερα αποτελέσματα όσον αφορά την COVID-19, στρατηγικές κατηγοριοποίησης του κινδύνου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για να προτεραιοποιηθεί η έγκαιρη κατανομή θεραπείας  COVID-19 σε αυτή την υποομάδα.