Γιατροί του Geneva University Hospitals (HUG),παρατήρησαν κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID-19, ένα φαινόμενο που τους προκάλεσε έκπληξη. Ορισμένοι ασθενείς με πόνο λόγω καρκίνου, εμφάνισαν σημαντική μείωση ή ακόμα και εξαφάνιση της αντίληψης του πόνου στην οξεία φάση της λοίμωξης.

Αυτή η μελέτη περίπτωσης θα μπορούσε να επιβεβαιώσει τις υποθέσεις της ίδιας ερευνητικής ομάδας για την απουσία της αίσθησης της δύσπνοιας σε μεγάλο ποσοστό ασθενών με σοβαρή COVID 19.

Αν και χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να επιβεβαιωθούν οι παρατηρήσεις, αυτά τα περιστατικά υποδεικνύουν ότι η λοίμωξη με SARS-CoV-2 θα μπορούσε να προκαλεί άτυπα συμπτώματα μέσω της δυσλειτουργίας του νευρικού συστήματος.

Ερευνητές με επικεφαλής την Dr. Lisa Hentsch, και τον Dr. Matteo Coen, πραγματοποίησαν έρευνα που αποκάλυψε για πρώτη φορά ένα απρόσμενο φαινόμενο. Σημαντική μείωση του πόνου σε 3 ογκολογικούς ασθενείς που εμφάνισαν σοβαρή COVID-19.

Μέχρι τώρα, αρκετοί παράγοντες που συνδέονται με την COVID-19 έχει φανεί πως επιδεινώνουν τον χρόνιο πόνο.

Οι ασθενείς, 3 άντρες, ηλικίας 67 έως 84 ετών, παρακολουθήθηκαν εκτός νοσοκομείου στο πλαίσιο παρηγορητικής αγωγής για σοβαρό ογκολογικό πόνο, ανθεκτικό στη θεραπεία με οπιοειδή.

Έχοντας νοσηλευτεί στο HUG λόγω COVID-19, όλοι οι ασθενείς παρατήρησαν μείωση ή ακόμα και εξαφάνιση του πόνου σύντομα μετά τη λοίμωξη.

Η ανάρρωση από COVID-19, επίσης συνδεόταν με σταδιακή επιστροφή του πόνου σε έναν από τους ασθενείς. Επι του παρόντος, το φαινόμενο παραμένει ανεξήγητο.

Αλλά η ομάδα κάνει μερικές υποθέσεις:

Σε προηγούμενο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Virology, οι συγγραφείς συζήτησαν για άλλο συχνό φαινόμενο σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή COVID-19. Την απουσία δύσπνοιας, παρόλο που τα επίπεδα οξυγόνου μπορεί να είναι χαμηλότερα από τα φυσιολογικά.

Ο πόνος και η δύσπνοια είναι υποκειμενικές εμπειρίες που προκύπτουν από πολύπλοκους μηχανισμούς  στους οποίους παίζει αναγκαίο ρόλο ο  νησιωτικός φλοιός.

Ο νησιωτικός φλοιός είναι υπεύθυνος για την επίγνωση των εσωτερικών αντιλήψεων, αναγκαίο στοιχείο για την ‘’κατασκευή’’ εμπειριών όπως ο πόνος και η δύσπνοια.

Δυσλειτουργία αυτής της περιοχής λόγω άμεσης επίδρασης του ιού SARS-CoV 2 ή ως συνέπεια της ‘’καταιγίδας κυτταροκινών΄΄ (συχνής στη σοβαρή νόσηση) θα μπορούσε να ευθύνεται για το μειωμένο ή απόντα πόνο και δύσπνοια.

Άλλη υπόθεση θα μπορούσε να είναι άμεση, δυσλειτουργία λόγω SARS-CoV-2 στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Ικανή να παρεμβάλλεται με τη μετάδοση του νευρικού μηνύματος υπεύθυνου για τον πόνο και την αίσθηση της δυσκολίας στην αναπνοή.

Χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιωθούν αυτές οι παρατηρήσεις και οι υποθέσεις.

Παρόλα αυτά, οι παρατηρήσεις θα πρέπει να ρίξουν νέο φως στους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την αντίληψη και τελικά να ανοίξουν νέες οδοί για τη θεραπεία και την έρευνα.

Αυτά τα αρχικά ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Pain.