Ερευνητές του University of Oxford περιγράφουν στο Clinical Cancer Research, νέα, ελάχιστα επεμβατική και οικονομική εξέταση αίματος, που μπορεί να εντοπίσει τον καρκίνο σε ασθενείς με αόριστα συμπτώματα.

Η εξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό διαφόρων τύπων καρκίνου και για τα αν αυτοί έχουν κάνει μετάσταση.

Η έρευνα ανέλυσε δείγματα από  300 ασθενείς με αόριστα αλλά ανησυχητικά συμπτώματα, όπως κούραση και απώλεια βάρους.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν αν η εξέταση μπορούσε να διαχωρίσει ασθενείς με διάφορους συμπαγείς όγκους από αυτούς χωρίς καρκίνο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο καρκίνος εντοπίστηκε σωστά σε 19 στους 20 ασθενείς με καρκίνο. Σε όσους είχαν καρκίνο, η μεταστατική νόσος εντοπίστηκε με ακρίβεια 94%.

Τα αποτελέσματα την κάνουν την πρώτη τεχνολογία που μπορεί να διαπιστώσει τη μεταστατική κατάσταση του καρκίνου από απλή εξέταση αίματος χωρίς προηγούμενη γνώση του είδους του πρωτογενούς καρκίνου.

Tο τεστ δείχνει υποσχόμενο στο να βοηθά γιατρούς να εντοπίζουν τον καρκίνο και να αξιολογούν το στάδιο μελλοντικά. Χρησιμοποιεί τεχνική που ονομάζεται NMR metabolomics, η οποία χρησιμοποιεί υψηλό μαγνητικό πεδίο και ραδιοκύματα για να κάνει το προφίλ των επιπέδων των μεταβολιτών στο αίμα.

Υγιείς άνθρωποι, άνθρωποι με τοπικό καρκίνο και άνθρωποι με μεταταστικό, έχουν διαφορετικό προφίλ μεταβολιτών στο αίμα που μπορούν να εντοπιστούν και να αναλυθούν από αλγόριθμους των ερευνητών για να γίνει διαχωρισμός αυτών των καταστάσεων.

Η Dr. Fay Probert, δήλωσε ότι αυτή η εργασία περιγράφει νέο τρόπο εντοπισμού του καρκίνου, Στόχος είναι να αναπτυχθεί εξέταση για τον καρκίνο που όλοι οι γενικοί ιατροί θα μπορούν να ζητήσουν.