Ενήλικες άνω των 50 ετών, που εμφανίζουν ελαφρά ή μέτρια COVID-19, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιδείνωσης της κινητικότητας και της σωματικής λειτουργικότητάς τους, ακόμα και αν δεν απαιτηθεί νοσηλεία, αναφέρει νέα έρευνα του Dalhousie και άλλων καναδικών πανεπιστημίων.

Tα ευρήματα δείχνουν το βάρος της COVID-19 σε μεσήλικες και ηλικιωμένους που δεν νοσηλεύονται και υποδεικνύει ότι πολλοί ασθενείς που εμφανίζουν ακόμα και ελαφρά COVID-19 έχουν επίμονα συμπτώματα.

Η έρευνα περιέλαβε 24.000 ανθρώπους άνω των 50 ετών από τον Καναδά, κατά την αρχική φάση του lockdown το 2020, για να διαπιστώσει την επίπτωση μιας διάγνωσης COVID στην κινητικότητά τους.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο  JAMA Network Open.

Η Susan Kirkland, δήλωσε ότι η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι ακόμα και όσοι είχαν ελαφρά και μέτρια νόσο εμφάνισαν αρνητικές αλλαγές στην κινητικότητα και τη σωματική τους λειτουργικότητα.

Tα ευρήματα είναι αξιοσημείωτα, καθώς δείχνουν ότι η επίπτωση της COVID-19 είναι πολύ πιο ευρεία και επηρεάζει ευρύτερη μερίδα ηλικιωμένων εκτός από αυτούς που νοσηλεύονται.

Συμμετέχοντες με COVID-19 είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες επιδείνωσης της κινητικότητας και της σωματικής λειτουργικότητας σε σύγκριση με όσους δεν είχαν COVID-19, αν και οι περισσότεροι είχαν ελαφρά ή μέτρια συμπτώματα. Από τους 2.748 ανθρώπους που ήταν επιβεβαιωμένα, πιθανά ή ύποπτα περιστατικά COVID-19, το 94% δεν νοσηλεύτηκαν.

Aνθρωποι με επιβεβαιωμένη ή πιθανή COVID-19 είχαν διπλάσιες πιθανότητες για επιδείνωση της ικανότητας να ασχοληθούν με δραστηριότητες του νοικοκυριού και να συμμετέχουν σε σωματική δραστηριότητα, έναντι όσων δεν είχαν COVID-19.Παρόμοια αποτελέσματα φάνηκαν για όσους ήταν ύποπτα κρούσματα.

Η  Marla Beauchamp, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για προβλήματα κινητικότητας σε όσους ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, είχαν χαμηλότερο εισόδημα, σε όσους είχαν τουλάχιστον 3 χρόνιες παθήσεις, χαμηλή σωματική δραστηριότητα.

Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες μόνοι δεν ευθύνονταν για τα προβλήματα κινητικότητας. Στρατηγικές αποκατάστασης πρέπει να αναπτυχθούν για ενήλικες που αποφεύγουν τη νοσηλεία αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται στήριξη για να αποκαταστήσουν την κινητικότητά τους και τη σωματική λειτουργικότητα, δήλωσε η ερευνήτρια.

Πηγές:
JAMA Network Open.