Αξιωματούχοι υγείας δήλωσαν ότι διέγνωσαν 2 περιστατικά αιμορραγικού πυρετού που οφείλονταν σε ιό, στη Βρετανία, και πιθανόν και τρίτο. Είναι η  πρώτη φορά που εμφανίστηκε η νόσος στη χώρα εδώ και πάνω από 10 χρόνια.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα περιστατικά αφορούν μέλη της ίδιας οικογένειας και συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στη δυτική Αφρική όπου η νόσος είναι ενδημική.

Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται πυρετός και κόπωση και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις αιμορραγία  στο στόμα., αναπνευστική δυσχέρεια και υπόταση. Οι περισσότεροι ασθενείς δεν εμφανίζουν συμπτώματα και η νόσος είναι μοιραία στο περίπου 1% των περιστατικών.

Tα νέα περιστατικά είναι τα πρώτα στη Βρετανία από το 2009.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένας από τους ασθενείς ανέρρωσε.

Η  Dr. Susan Hopkins, του U.K. Health Security Agency, δήλωσε ότι περιστατικά αιμορραγικού πυρετού είναι σπάνια στη Βρετανία και η νόσος δεν μεταδίδονται εύκολα μεταξύ ανθρώπων. Ο γενικός κίνδυνος για το κοινό είναι πολύ χαμηλό