Ερευνητές από διάφορα ιδρύματα της Κίνας ανακάλυψαν ότι άντρες που ζουν σε περιοχές με μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί ενδεχομένως να έχουν φτωχή κινητικότητα σπερματοζωαρίων.

Στην έρευνα που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open, η ομάδα περιγράφει ότι μελέτησε τους ιατρικούς φακέλους 33.876 αντρών σε κλινική γονιμότητας, σε 130 πόλεις της Κίνας.

Χώρισαν πρώτα τους ασθενείς σε 4 ομάδες με βάση το βαθμό ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις περιοχές όπου ζούσαν οι άντρες. Στη συνέχεια μελέτησαν τα αποτελέσματα εξετάσεων που έγιναν από γιατρούς σε κλινικές γονιμότητας. Εστίασαν στην ποσότητα σπέρματος, στο βαθμό συγκέντρωσης και την κινητικότητα σπερματοζωαρίων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ασθενείς που ζούσαν σε περιοχές με υψηλά επίπεδα των μικρότερων ειδών αιωρούμενων σωματιδίων είχαν τη χαμηλότερη κινητικότητα σπερματοζωαρίων.

Ανακάλυψαν ότι όσοι εκτίθεντο σε αιωρούμενα σωματίδια μικρότερα των 2.5 μικρομέτρων είχαν 3,6% μείωση της κινητικότητας σπερματοζωαρίων σε σύγκριση με τον μέσο άντρα στην Κίνα. Σε άντρες που εκτίθεντο σε λίγο μεγαλύτερα σωματίδια, η μέση μείωση της κινητικότητας ήταν 2.44%.

Οι ερευνητές επίσης ανακάλυψαν ότι η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία του σπέρματος ήταν πιο εμφανής στους άντρες που ζούσαν σε περιοχές με μεγάλη ρύπανση κατά τα αρχικά στάδια της παραγωγής σπέρματος.

Πηγές:
JAMA Network Open