Προχωρά, μαθαίνουμε, η διαμόρφωση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις "Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

Αναμφίβολα η αποτύπωση των θεσμικών προδιαγραφών για την ίδρυση και λειτουργία ΜοΠΠ από ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποσκοπεί και υπαγορεύεται από την ανάγκη λήψης από την ελληνική πολιτεία των αναγκαίων μέτρων προκειμένου όλα τα παιδιά, με και χωρίς αναπηρία, που διαβιούν στις μονάδες αυτές να απολαμβάνουν την πλέον ολοκληρωμένη προστασία και το πλέγμα των ατομικών, κοινωνικών και συμμετοχικών δικαιωμάτων τους. Στο πλαίσιο αυτό καλό είναι να τηρηθούν κατά γράμμα και αυτά που ορίζονται στις Διεθνείς Συμβάσεις για τα δικαιώματα των παιδιών που δεν αναγνωρίζουν καμία διάκριση.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Tα social media προκαλούν διατροφικές διαταραχές στους νέους [μελέτη]
Η διεπιστημονική παρακολούθηση παιδιών εφήβων και ενηλίκων με ρευματικό νόσημα
Lavipharm: Αύξηση 58,9% στα προσαρμοσμένα EBITDA το 2023