Νέα έρευνα συνδέει τη μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ με κίνδυνο αυτοκτονίας.

Έρευνα του University of Otago, ανακάλυψε ότι η διαταραχή χρήσης αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο αυτοκτονικών σκέψεων σε ενηλίκους.

Η έρευνα της Dr. Rose Crossin ανέλυσε στοιχεία 1.265 παιδιών που γεννήθηκαν το 1977. Οι πληροφορίες από την ομάδα που περιλήφθηκε στην έρευνα συλλέχτηκαν σε 5 κύματα όταν οι συμμετέχοντες είχαν ηλικία 18 έως 40 ετών.

Η ερευνήτρια ανακάλυψε ότι πριν λάβουν οι ερευνητές υπόψη στην έρευνα στοιχεία για συχνούς παράγοντες κινδύνου όπως τραύμα, σωματική και ψυχική υγεία, και χρήση ουσιών, η εξάρτηση από το αλκοόλ σχεδόν τριπλασίασε τον κίνδυνο αυτοκτονικού ιδεασμού και αφού ελήφθησαν υπόψη αυτά τα στοιχεία, ο αυτοκτονικός ιδεασμός ήταν 50% υψηλότερος σε όσους είχαν εξάρτηση από το αλκοόλ

Η Dr. Crossin δήλωσε ότι ο αυξημένος κίνδυνος που παρατηρήθηκε στην έρευνα σε διάφορες εθνικότητες και σε άντρες και γυναίκες, ενισχύει άλλες έρευνες που συνδέουν τη βλαβερή κατανάλωση αλκοόλ με σκέψεις αυτοκτονίας. Δήλωσε ότι η διαταραχή χρήσης αλκοόλ είναι από τους πιο σταθερά ισχύοντες παράγοντες κινδύνου για αυτοκτονία.