Χαμηλά επίπεδα φυλλικού οξέως στο αίμα ηλικιωμένων , ενδεχομένως μπορεί να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας και θανάτου από οποιοιδήποτε αίτιο, έδειξε νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Evidence Based Mental Health.

Τα επίπεδα του φυλλικού οξέως (βιταμίνη Β9) θα πρέπει να παρακολουθούνται και να διορθώνοντα οι ελλείψεις σε μεγαλύτερη ηλικία- ιδιαίτερα όταν τα επίπεδα της βιταμίνης τείνουν να μειώνονται με την ηλικία- με 1 στους 5 ηλικιωμένους να έχουν έλλειψη.

Οι ενδείξεις έως σήμερα δείχνουν ότι έλλειψη σε  φυλλικό οξύ επηρεάζει τις νοητικές ικανότητες και τη νευρική σηματοδότηση στον εγκέφαλο, καθιστώντας την πιθανό παράγοντα κινδύνου για μελλοντική εμφάνιση άνοιας.

Ωστόσο, έρευνες που εξέτασαν το παραπάνω περιέλαβαν μικρό αριθμό συμμετεχόντων και είχαν μεικτά αποτελέσματα.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η αντίστροφη σειρά και η έλλειψη της βιταμίνης να είναι συνέπεια προκλινικής άνοιας.

Ερευνητές μελέτησαν ιατρικούς φακέλους 27.188 ηλικιωμένων στο Ισραήλ. Η ηλικία τους ήταν μεταξύ 60 και 75 ετών και δεν είχαν προυπάρχουσα άνοια για τουλάχιστον 10 χρόνια πριν αρχίσουν οι εξετάσεις για φυλλικό οξύ το 2013.

Tα αρχεία εξετάστηκαν για διάγνωση άνοιας ή θάνατο έως το τέλος του 2017.

 3418 (13%) συμμετέχοντες εμφάνιζαν έλλειψη. Η έλλειψη συνδεόταν με υψηλότερο κίνδυνο άνοιας και θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο.

Σε όσους είχαν έλλειψη φυλλικού οξέως, η εμφάνιση άνοιας υπολογίστηκε σε 7.96 ανα 10.000 ανθρωποέτη, ενώ ο θάνατος υπολογίστηκε στα 19.20 ανα 10.000 ανθρωποέτη.

Συγκριτικά, η εμφάνιση άνοιας και θανάτου σε όσους δεν είχαν έλλειψη φυλλικού οξέως ήταν 4.24 και 5.36 ανα 10.000 ανθρωποέτη.

Σε ποσοστά, σε όσους είχαν έλλειψη, το ποσοστό άνοιας ήταν σχεδόν 3.5% και του θανάτου λίγο κάτω από 8% σε σύγκριση με 3% και 4% αντίστοιχα σε όσους δεν είχαν έλλειψη της βιταμίνης.

Περαιτέρω ανάλυση δεν εξασθένησε σημαντικά τις σχέσεις, αλλά όταν κατηγοριοποιήθηκαν οι συμμετέχοντες ανάλογα με τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης η αντίστροφη σειρά δεν μπορούσε να αποκλειστεί.

Πρόκειται  για έρευνα παρατήρησης και δεν μπορεί να αποδείξει αιτιατή  σχέση.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Χαρτογράφηση των συναισθημάτων στο σώμα
Τα σημάδια ότι είστε σε σχέση με έναν ναρκισσιστή
Το να είναι κάποιος υπέρβαρος βλάπτει την ανοσιακή απόκριση στον ιό SARS-CoV-2 [μελέτη]