Νέα μεγάλη έρευνα έδιεξε ότι οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου και ότι τα υποτιθέμενα οφέλη της κατανάλωσής του θα μπορούσαν να αποδίδονται στον υγιεινό τρόπο ζωής όσων πίνουν ελαφρά ή μέτρια.

Ο Dr. Krishna Aragam, του Massachusetts General Hospital δήλωσε ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι η λήψη αλκοόλ δεν θα πρέπει να συνιστάται για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας αλλά η μείωση της πρόσληψης αλκοόλ πιθανόν περιορίζει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε όλους τους ανθρώπους αν και σε διαφορετική έκταση με βάση την κατανάλωση.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 371.000 Βρετανών ενηλίκων που έπιναν κατά μέσον όρο 9 ποτά την εβδομάδα.

Όπως και σε προηγούμενες έρευνες, η νέα μελέτη ανακάλυψε ότι όσοι έπιναν ελαφρά ή μέτρια είχαν το χαμηλότερο κίνδυνο για καρδιακή νόσο ακολουθούμενοι από ανθρώπους που δεν έπιναν. Ανθρωποι που έπιναν πολύ είχαν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ωστόσο όσοι έπιναν ελαφρά ή λίγο έτειναν να έχουν πιο υγιεινό τρόπο ζωής σε σχέση με όσους δεν έπιναν- όπως περισσότερη άσκηση, πιο πολλά λαχανικά, και λιγότερο κάπνισμα.

Λαμβάνοντας υπόψη λίγους παράγοντες υγιεινής ζωής, το οποιοδήποτε όφελος συνδεόμενο με το αλκοόλ ήταν λιγότερο σημαντικό.

Η έρευνα δημοσιε’ύτηκε πρόσφατα στο JAMA Network Open.

Οι ερευνητές επίσης έκαναν γενετική ανάλυση δειγμάτων από συμμετέχοντες και ανακάλυψαν ουσιαστικές διαφορές στον κίνδυνο καρδιακής πάθησης από το αλκοόλ, με ελάχιστες αυξήσεις του κινδύνου  από 0 στα 7 ποτά την εβδομάδα, πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις από τα 7 στα 14 και ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο με 21 ή περισσότερα ποτά την εβδομάδ.

Τα ευρήματα υπέδειξαν αύξηση του καρδιακού κινδύνου ακόμα και σε επίπεδα που θεωρούνται χαμηλού κινδύνου από το U.S. Department of Agriculture (λιγότερο από 2 την ημέρα για τους άντρες και ένα για τις γυναίκες).