Δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τη Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ ο κατάλογος με 82 σκευάσματα για σοβαρές παθήσεις, για τα οποία απαιτείται προέγκριση από το ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού.

Ο αναθεωρημένος κατάλογος, που παρατίθεται πιο κάτω, περιλαμβάνει επιπλέον το φάρμακο Cablivi για θεραπεία ενηλίκων και εφήβων ηλικίας 12 ετών και άνω, με σωματικό βάρος τουλάχιστον 40 κιλών, που εμφανίζουν επεισόδιο επίκτητης θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας (aTTP) σε συνδυασμό με πλασμαφαίρεση και ανοσοκαταστολή).

Για τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C του πίνακα, τα αιτήματα εισάγονται στο μητρώο της ηπατίτιδας C.

Για τα 82 σκευάσματα υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής παρακολούθησης φαρμακευτικής δαπάνης, ολοκλήρωσης διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων και δημιουργίας μητρώων ασθενών με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2022.

Επιπλέον Πληροφορίες