Ερευνητές του University of Birmingham ανακάλυψαν πιθανή σχέση μεταξύ φλεγμονής και της δομής περιοχών του εγκεφάλου.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο JAMA Psychiatry, και μπορεί ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα σχετική με τις νευροαναπτυξιακές ψυχικές διαταραχές όπως αυτισμό και σχιζοφρένεια.

Ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν  να δώσουν νέο στόχο για τη φαρμακολογική αγωγή αυτών των διατραραχών που δεν έχουν αλλάξει σημανιτκα από την ανακάλυψη των αντιψυχωσικών φαρμάκων.

Η μελέτη έδειξε ότι γονίδια που συνδέονται με τη φλεγμονή, ιδιαίτερα η ιντερλευκίνη  (IL) 6, συνδέονται με μείωση του όγκου της φαιάς ουσίας σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου που είναι γνωστό πως εμπλέκονται σε νευροψυχιατρικές διαταραχές.

Η ομάδα συνέκρινε γενετικές ποικιλομορφίες που επηρεάζουν τα επίπεδα IL-6, και άλλα φλεγμονώδη γονίδια σε περισσότερους από 20.000 ασθενείς με αλλαγες στον όγκο της φαιάς ουσίας σε 4 περιοχές του εγκεφάλου.

Μπόρεσαν να δείξουν ισχυρές σχέσεις μεταξύ της IL-6 και της δομής του εγκεφάλου -ιδιαίτερα στη μετωπιαία και κροταφική περιοχή.

Περαιτέρω ανάλυση με το Allen Human Brain Atlas, έδειξε ότι γονίδια που υπερεκφράζονται σε αυτές τις περιοχές συνδέονται με καταστάσεις όπως επιληψία, νοητική δυσλειτουργία και σχιζοφρένεια.

Η Rachel Upthegrove, δήλωσε ότι η έρευνα δείχνει ότι το γονίδιο IL-6 που είναι γνωστό πως συνδέεται με συστημική φλεγμονή επηρεάζει επίσης τη δομή του εγκεφάλου σε περιοχές που συνδέονται με αυτές τις διαταραχές.