Η δεύτερη πολυεθνική μελέτη που διερευνά την ανοσοαπόκριση ενός τέταρτου εμβολιασμού (δεύτερης αναμνηστικής δόσης) κατά της COVID-19 σε ενήλικες μόλις ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας για τα Εμβόλια κατά της COVID-19 "VACCELERATE", μία κοινοπραξία που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, η EU-COVAT-2 BOOSTAVAC είναι η δεύτερη μελέτη φάσης ΙΙ του VACCELERATE, που πραγματοποιείται με χορηγία από το University College Dublin (UCD) στην Ιρλανδία και διερευνά την ανάγκη και τον βέλτιστο χρόνο μιας τέταρτης δόσης εμβολιασμού mRNA Pfizer/BioNTech κατά του SARS-CoV-2 σε άτομα που έχουν ήδη λάβει τρία εμβόλια Pfizer/BioNTech.

Από την έναρξη της παραλλαγής Omicron, ο αριθμός των κρουσμάτων COVID-19 αυξάνεται συνεχώς και παραμένει απρόβλεπτο πώς θα εξελιχθεί η πανδημία και ποιες νέες παραλλαγές ενδέχεται να αναπτυχθούν στο μέλλον, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη γνώση σχετικά με τη χρησιμότητα πρόσθετης, "αναμνηστικής" δόσης εμβολίου για την αντιμετώπιση της υγειονομικής απειλής.

 Η μελέτη, που ξεκίνησε στην Ιρλανδία και τα αποτελέσματα της αναμένονται μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία.

 Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη και η πρώτη μελέτη του VACCELERATE, EU-COVAT-1 AGED, η οποία επικεντρώνεται στην ανοσολογική απόκριση των ατόμων προχωρημένης ηλικίας (75+) στις αναμνηστικές δόσεις.

 Το  Ευρωπαϊκό Δίκτυο "VACCELERATE" συντονίζεται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κολωνίας, στη Γερμανία, και αρχικά συμμετέχουν σε αυτό 26 εταίροι από 16 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και από 5 συνδεδεμένες με αυτή χώρες, ενώ ενθαρρύνονται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι άλλων χωρών. 

 Για την Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, με την υποστήριξη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που πληρούν τις προϋποθέσεις να διενεργήσουν κλινικές δοκιμές για τα εμβόλια κατά του του ιού SARS-CoV-2. 

 Συντονιστής και διαχειριστικός εταίρος του προγράμματος για την Ελλάδα έχει ορισθεί από την Ε.Ε. το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO (cleoresearch.org). 

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VACCELERATE μπορείτε να βρείτε στο https://www.vaccelerate.org/.

 Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Εθελοντών του VACCELERATE μπορούν να επισκεφθούν το https://www.vaccelerate.org/volunteer-registry/.