Μέχρι την επόμενη Παρασκευή μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος και εφόσον βεβαίως πληρεί τις υποχρεώσεις -βάσει εγγράφων- να συμμετάσχει στο διεθνή διαγωνισμό του Υπουργείου Υγείας για την προμήθεια έτοιμων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών. Η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 583.275,60 ευρώ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, ενώ κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή. 

Αληθεύει ότι αυτές τις ουσίες τις προμηθευόμαστε από εταιρεία στην Ιταλία;