Η κύηση, τα πολλά παιδιά και η είσοδος στην εμμηνόπαυση σε μεγαλύτερη ηλικία μπορεί ενδεχομένως να μειώσουν τον κίνδυνο μιας γυναίκας να εμφανίσει αργότερα άνοια αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο PLOS Medicine 

Η υστερεκτομή, το να είναι μια γυναίκα νεότερη όταν γεννήθηκε το πρώτο της παιδί και το να είναι μεγαλύτερη όταν άρχισε η έμμηνος ρύση μπορεί ενδεχομένως να αυξήσουν τον κίνδυνο μιας γυναίκας για εξασθένηση στην εγκεφαλική λειτουργία, έδειξαν τα ευρήματα.

Tα ευρήματα υποδεικνύουν ότι αναπαραγωγικοί και ορμονικοί παράγοντες μπορεί ενδεχομένως να επηρεάζουν τον κίνδυνο άνοιας.

Ωστόσο παρόμοιες σχέσεις μεταξύ του αριθμού των παιδιών και του κινδύνου άνοιας σε άντρες και γυναίκες δείχνει ότι η σωματική εμπειρία της τεκνοποιίας μπορεί ενδεχομένως να μην επηρεάζει την πιθανότητα για νοητική εξασθένηση.

Η Jessica Gong δήλωσε ότι η παρόμοια σχέση μεταξύ αριθμού παιδιών και κινδύνου για άνοια που παρατηρήθηκε σε άντρες και γυναίκες, δείχνει ότι η διαφορά του κινδύνου στις γυναίκες μπορεί να σχετίζεται περισσότερο με κοινωνικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες στη μητρότητα.

Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με βιολογικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην τεκνοποιία δήλωσε η Gong, του George Institute for Global Health της Αυστραλίας.

Ωστόσο η ορμονική θεραπεία στην εμμηνόπαυση ενδεχομένως μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο νοητικής εξασθένησης καθώς γερνά δείχνουν έρευνες.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στοιχεία της UK Biobank, 500.000 Bρετανών για να εξετάσουν τον κίνδυνο άνοιας σε 273,240 γυναίκες και 228,965 άντρες.

Λιγότερη σωρευτική έκθεση σε εσωτερικά παραγώμενα οιστογόνα ως αποτέλεσμα μεγαλύτερης ηλικίας από τον μέσο όρο ηλικίας κατά την πρώτη έμμηνο ρύση, μικρότερη από τον μέσο όρο ηλικία στην εμμηνόπαυση και υστερκετομή αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας έωως 40%.

Ωστόσο η κύηση και η μακρύτερη αναπαραγωγική διάρκεια, η μεγαλύτερη ηλικία στην εμμηνόπαυση και η χρήση αντισυλληπτικών χαπιών φάνηκε να μειώνουν τον κίνδυνο μιας γυναίκας να εμφανίσει άνοια έως σχεδόν 20%.