Υπάρχουν δύο σκέλη έρευνας για την αντιμετώπιση της άνοιας. Το πρώτο σκέλος αφορά την εύρεση μιας θεραπείας που θα αλλοιώσει τη βιολογική αρρώστια στον εγκέφαλο ώστε να σταματήσει η εξάπλωση των αιτιών της άνοιας. Αυτό το σκέλος βρίσκεται ακόμα αρκετά μακριά.

Μέχρι στιγμής, πολλές εταιρίες έχουν αναπτύξει φάρμακα που αφαιρούν τα αμυλοειδή από τον εγκέφαλο, ωστόσο δεν είναι ακόμα αποτελεσματικά όσον αφορά τα συμπτώματα. Παρά το γεγονός πως ελαττώνουν τα αμυλοειδή, οι ασθενείς συνεχίζουν να έχουν την πρόοδο της αρρώστιας.

Το δεύτερο σκέλος είναι η έρευνα γύρω από τις θεραπείες που ήδη εφαρμόζονται. Υπάρχουν συστήματα φροντίδας για την άνοια, τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά. Αν και δεν σταματούν την πορεία της αρρώστιας, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και δίνουν περισσότερη ασφάλεια στον φροντιστή.

Η έρευνα γύρω από αυτές τις θεραπείες αναπτύσσεται ραγδαία και είναι πολύ αποτελεσματική.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις και τα αρθριτικά της Dolly
Η FairLife L.C.C. ανοίγει τη συζήτηση για το στίγμα του καρκίνου του πνεύμονα
Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Εγκύων και Νέων Γονέων Κατοίκων Μικρών Νησιών επεκτείνεται σε επιπλέον 8 ελληνικά νησιά