Παιδιά με άσθμα είναι ευάλωτα στον εκφοβισμό (bullying), αλλά δεν υπάρχουν πολλές έρευνες για το αν ο εκφοβισμός θα μπορούσε να συνδέεται με μεγαλύτερη εμφάνιση άσθματος.

Σε έρευνα, οι  Sharon Joseph και Luisa N. Borrell εξέτασαν τη σχέση του να έχει πέσει κάποιος θύμα εκφοβισμού εντός του προηγούμενου έτους με την εμφάνιση δια βίου άσθματος.

Χρησιμοποιώντας στοιχεία παιδιών 6 έως 17 ετών από την 2018 National Survey of Children's Health, εξέτασαν επίσης αλληλεπιδράσεις του εκφοβισμού με το φύλο και κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες.

Σε περαιτέρω ανάλυση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι παιδιά που είχαν υποστεί εκφοβισμό έχουν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν άσθμα.

Η πιθανόττηα παιδικού άσθματος αύξανε με τη συχνότητα του εκφοβισμού. Η σχέση δεν διέφερε με το φύλο του παιδιού ή επιλεγμένους κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες.

Η Joseph εξηγεί ότι ως στρεσογόνος εμπειρία, ο εκφοβισμός μπορεί ενδεχομένως να προκαλεί σωματική αντίδραση που πιθανόν προκαλεί εμφάνιση άσθματος.

Για παράδειγμα, έρευνες έδειξαν ότι η έκθεση σε στρες μπορεί να προκαλέσει αυξημένη φλεγμονή και απόφραξη αεραγωγών οδηγώντας σε επεισόδια βήχα και συριγμού- (συμπτωμάτων άσθματος).

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο The Annals of Epidemiology.

Πηγές:
The Annals of Epidemiology.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
ΠΟΥ: Εντοπίστηκε ιός γρίπης των πτηνών σε αγελαδινό γάλα
Δεκάδες μεταλλάξεις του ιού της Covid σε άντρα που νοσούσε από κορωνοϊό για 1,5 χρόνο
Επίσκεψη Γεωργιάδη σε υγειονομικές μονάδες σε Κοζάνη και Φλώρινα